Auramızı Örelim

Auramızı Örelim

Auranıza Kelt örgüsü uygulamak için şunları yapmalısınız (süre, yaklaşık 1 dk):

1. Ellerinizi açın, uyluklarınızın üzerine yerleştirin ve parmaklarınız açık olarak birkaç dakika boyunca öylece tu­tup kendinizi topraklayın. Enerji, bacaklarınızdan aşağı doğ­ru inecektir.

2. Ellerinizi birbirine sürtün. Bu, iki eliniz arasmda ener­ji meydana getirecektir. Örgü, siz enerjiyi hissetseniz de his-setmeseniz de işe yarayacaktır, ama siz enerjiyi hissetme ye­teneğinizi, meydana gelen enerjiyi hissedip hissedemediğini-ze bakarak uygulayabileceksiniz.

3. Ellerinizi kulaklarınızın hizasına kaldırın ve onlardan yaklaşık on sekiz santim kadar uzakta tutun. Yaklaşık on sa­niye kadar öyle durun.

4. Derin nefes alırken, dirseklerinizi önünüzde birleşti-rin. Buradan itibaren, kollarınızı aşağıdaki talimatlara göre üç kez çaprazlayacaksmız (Figür 33).

5. Nefes verin ve bu sırada alt kollarınızı ve ellerinizi yü­zünüzün önünde çaprazlaym ve kollarınızı serbestçe aşağı yönde ve her iki yanınıza doğru tamamen indirene kadar ha­reketi sürdürün.

6. Nefes alın, bırakın kollarınız doğal bir hareketle (ser­bestçe) önünüzde sallansın ve çaprazlansm.

7. Nefes verin, kollarınızı çözün ve belinizi bükerek yere doğru eğilin.

8. Nefes alın ve eğilerek kollarınızı ayak bileklerinizin önünde çaprazlaym.

9. Nefes verin ve eğildiğiniz şekilde durarak kollarınızı çözün.

10. Kollarınızı bedeninizin arkasında sallayın, ellerinizi ön tarafınıza doğru çevirin ve dizleriniz hafif bükülü bir hal­deyken ayakta durduğunuz halde, enerjiyi ellerinizi kepçe gibi kullanarak başınızın üzerine dökün. Enerjilerin başınızın üzerinden akarak bedeninizin ön taraflarına, yanlarına ve ar­ka kısmına ulaştığını hayal edin.

Auranız sizi atmosferde bulunan, yüksek gerilim hatla­rı ve floresan ışıkları gibi kaynakların ürettiği enerji kirleti­cilerinin etkilerinden; gergin, kızgın ve depresif insanların titreşimlerinden korumaktadır. Auranıza Kelt örgüsü uy­gulamak size bu koruyucu ortamı sağlarken, Kelt örgüsü, sadece auranızı güçlendirmeye yarayan bir teknik olmak­tan ötedir. Bu, doğal olarak bütün enerji sistemlerinizi bir araya toplayacaktır.
Donna Eden