Bedenimiz Bize Ne Anlatıyor / Bacaklar

Bedenimiz Bize Ne Anlatıyor / Bacaklar

Olası Etmenler

Yaşamın güçlükleri, gerilimi ve beklentileri karşısında bunalmak. Engel algılarından ötürü korku. Geçmişin çözül­memiş konularının ağır yükü altında ezilmek. Destek gör­mediğinizi düşünüp kendinizden kuşkuya düşmek, güven­sizliğe kapılmak.

Sağ Bacak

Eyleme geçme güçlüğü. Zayıf, sınırlandırılmış, güven­siz, desteksiz, dengesiz hissetmek. Kendinizi baltalayarak yanlış yönde ilerlemek, yaşamın akıntısına karşı kürek çek­mek. Kendinizi dinleyip ülkünüzü belirlemek için yeterince zaman ayırmamak.

Sol Bacak

İncinmiş, Öfkeli, alıngan, kendini eleştiren, baskı altında, kaygılı olmak. Geçmişin çözülmemiş sorunlarına takılıp kal­mak. Olanları geride bırakıp eylemlerinizin sorumluluğunu almaktan korkmak. İnsanların seçimleriniz konusunda ne düşüneceklerine aşırı kafa yormak. Onay görmek ya da yaşa­yacak para kazanmak için hoşlanmadığınız şeyler yapmak.

Inna Segal