Bedenimiz Bize Ne Anlatıyor / Boyun

Bedenimiz Bize Ne Anlatıyor / Boyun

Olası Etmenler

İlişki sorunları. Duyguları aktaramamak. Biri sizi boğaz-lıyormuş gibi sıkışmış, kasılmış, baskı altında kalmış hisset­mek. Sorunlarla uğraşmak zorunda kalmamak için onları hasıraltı etme eğilimi. Özellikle ebeveyn, çocuklar ya da eski eşlerle ilişkilerin çözülmemiş sorunlarına takılıp kalmak. Sık sık öz saygı yitimi. Bir şeyler başarmak için.çabalayarak ya da kafa yorarak aşırı zaman geçirmek, sezgilerinize kulak ve­rip duygularınızı anlamak için zaman ayırmamak.

Boyun Tutulması — İnsanlarla sorunlar. Sınırlı bir bakış açısı­na sıkışmak. Bağlılık sorunları. Biri size baskı uyguluyor, is­temediğiniz bir şey yapmaya zorluyormuş gibi eziklik his­setmek. Aşırı düşünmek. Kararsızlık, denetçilik, mükem-melcilik. “Ya benim istediğim gibi ya da asla” tavrı takınmak. Kendini beğenmiş, tepeden bakan tavırlar sergilemek; her şeyi bildiğinize inanmak. Zorlu durumlara ya da yanlışlara yapıcı ve olumlu yaklaşamamak.