Çakralar

Birinci çakra kundalini çakrası :Bu parlak kırmızı renkli, etki edici çakra (tüm tek sayılı çak-ralar dışa dönük, etki edici; tüm çift sayılı çakralar içe dö­nük, kabul edicidir) omurganın en alt noktasmda kadınlarda vajinanın içinde erkeklerde testislerin tam üstünde bulunur. Birin­ci çakra (kimileri kök çakra der)...

İkinci Çakra Hara Çakrası Bu sıcak turuncu renkli, kabul edici, kavrayıcı çakra, bedenin orta yerinde tam göbek deliğinin altındadır. İkinci çakra tüm duyguların, cinsel kimliğimizin ve birinci çakranın üremek amaçlı cinselliğinin ötesinde cinselliğimizin merkezidir. İkinci çakra üreme organlarımız olan yumurtalıklarla ya da erbezleri ile doğrudan bağlantılıdır.İkinci...

Üçüncü Çakra Güneş Sinir Ağı Çakrası :Bu güneş sarısı, etki edici çakra, güneş sinir ağının tam orta­sında, göbek deliği ile göğüs kemiğinin arasındadır. Üçüncü çakra düşünce ve akılla; düşüncenin beden üzerindeki etkisi ile ilgilidir. Adrenalin ve pankreas ile bağlantılıdır. Aynı zamanda da psişik bağışıklık sisteminin...

Dördüncü Çakra Kalp Çakrası :Dördüncü çakra zümrüt yeşili renkte, göğsün ortasmda bulu­nan, kavrayıcı, kabul edici enerji merkezidir. Kalp çakrası olarak da adlandırılır ama aslmda göğüs kemiğinin arkasında konuşlanmıştır. Timüs beziyle ilişkilendirilmiştir. Yüceltilmiş, pohpohlanmış, ilahlaştırılmış, gücünün üstünde çalıştırılmış ve yanlış anlaşılmış bu enerji merkezi hakkında o kadar...

Beşinci Çakra Boğaz ÇakrasıBu safir mavisi, etki edici çakra boynun dibindeki oyuk kıs­mın tam üstünde bulunur; bedenle ruh arasındaki iletişimi sağlar ve bunu dış dünyaya iletir. Tiroit ve paratiroit bezleri ile ilişkilendirilir.Ruhtan gelen bilgiyi gerçeğe çevirebilme yeteneği nedeniyle beşinci çakra aynı zamanda değişim ve taahhüt...

Altıncı Çakra Üçüncü Göz ÇakrasıB u parlak çivit mavisi, kabul edici çakra alnınızın ortasmda iki kaşınızın birleşme noktasıyla saçlarınızın başladığı yerin tam ortasındadır. Hipofiz bezi ile bağlantılıdır. Altıncı çakra ge­leceği görebilmenin ya da görülebilir enerji titreşimleri merke­zidir. Birileri sizinle psişik olarak temasa geçtiğinde durugörü merkezi...

Sekizinci Çakra Altın Güneş ÇakrasıSekizinci çakra, auranın dışında ve tepesinde yer alan, altın renkli güneşe benzer enerji merkezidir. Altın güneş çakrası özel yeteneklerin toplandığı bir merkezden çok bir enerji kayna­ğıdır. Fonksiyonu auranızm içindeki enerjileri ve hayatınızı de­netlemektir. Altm güneş tüm gerçeklerinizi denetler bunların içinde sizin...

Ayak çakrası, ayak tabanının tam ortasındadır. Ayak çakrala-rınız da tıpkı el çakralarmız gibi duruma göre içe alıcı, ka­bul edici ya da dışa yansıtıcı, etki edici olurlar. Topraklama ve egzersiz sırasında ayak çakralarmız bedeninizden aşağıya topra­ğa enerji yönlendirmenize yardımcı olur. Yürüyüş meditasyon-ları ya da doğa gezileri...