Renklerin Dili

GriBedeninizi taramayı öğreniyorsanız gri işe yarar bir renktir. Bedeninizde ya da auranızdaki tıkanıklıkları bulma­nızı "sağlayabilir.Gri aynı zamanda başka birinin akılsal, duygusal ve fi­ziksel durumuyla ilgili bilgi sunabilir, kendinizi umutsuz hissettiğiniz güç durumların üstesinden gelebilmek için al­ternatif bakış açıları sunabilir.Çok fazla gri sizi cansızlaştırır, tüketir ve...

GümüşGümüş huzur ve kararlılığın rengidir. Gerginliği çözer, dinginlik getirir ve farkmdalığı genişletir. Gümüş rengi iyi­leşme sürecini güçlendirir, bedendeki hastalık ve yoğunluk­lan çözüp kan ve dokulardaki toksinleri temizleyerek arın­maya katkıda bulunur. Gümüş böbreklerin iyileşmesine ve hormon dengesine yardımcıdır; bu rengin ayrıca duruluk, koruma ve temel sağladığı...

MaviMavi aklı yatıştırarak bir huzur ve dinginlik duygusu ya­ratır. Bu renk sinirleri yatıştırır, iltihabı yok eder ve auramzı arındırır. İnsanları gerçekliklerine ve Kutsallık ile bağlantıya götürebikr.Bedeninizi akılsal olarak mavi ışık demetierine daldır­mak sizi yoğun enerjilerden korur ve merkezinize geri geti­rir. Sabır, inanç, kabullenme, bağışlama ve...

SIKLAMENSiklamen en derin içsel bilgeliğin rengidir; gerçeği, du­ruluğu ve inancı esinler. Siklamen ayrıca yaşam coşkunuzu uyandırır ve sizi yüksek manevi rehberler, melekler, tanrıça­lar ve azizler alemiyle bağlantıya geçirir. Kendinizi keşfetme ve manevi doyum yolculuğunda yardımcmızdır.Duygularınızla bağlantı kurup daha derin bir zindelik duygusu oluşturmanızı sağlar. Düşlerinizi...

PEMBE Pembe koşulsuz sevginin enerjisidir. Duygusal sorunları çözme, kendini kabullenme ve dinginlik getirme gibi eşsiz özellikleriyle kalbi açarak iyileştirir. Uykusuzluk ve kâbus sorunlarının çözümünde de yardımcıdır.Pembe şefkatin, sıcaklığın, dostluğun, kibarlığın, minne­tin, cömertliğin ve gıdanın rengidir. Kaygı, gerginlik ve olumsuzluğu giderip yerine sevgi koyar. Yatıştıran, onaran ve...

TURKUVAZTurkuvaz sizi duygularınız ve sezgilerinizle bağlantıya geçirir. Özgüven kurar, iletişimleri geliştirir ve yüreğinizi uyandırıp yaşamdaki amacınızı keşfetmenize yardım etme özelliğiyle duygudaşlığı harekete geçirir.Eski bilgelikleri size sunar ve iç uzmanlığınızla bağlantı kurduğunuz duygusu verir. İlişki sorunlarını çözmekte yarar­lıdır ve önemli kararlar verirken gereken duruluğu sağlar. Tur­kuvaz...

MenekşeMenekşe rengi sinir sistemini yeniler; uykusuzluk, ruh­sal rahatsızlıkla, fiziksel hastalıklar ve beyin sakatlanmaları­nın giderilmesine yardımcıdır; sezgileri harekete geçirir, ya­ratıcılığı açar ve psişik farkmdalığı yükseltir. Karmayı çöz­meye ve geçmişte sizi etkileyen sorunlardan özgür kalmaya yardımcı olabilir, iyileşme sürecinde menekşe rengini kul­lanmak kendinize ve çevrenizdekilere değer vermenizde...

Turuncu Turuncu sağlıksız duygu­ların iyileştirilmesi için önerilen tedavilerin çoğunda kullanı­lıyor; çünkü bu rengin bütün duyguları temizlenmek üzere yüzeye çıkarmak gibi bir özelliği var ve bir yığın sorunun iyileştirilmesinde önemli bir rol oynuyor. Turuncu aynı za­manda korku, yalnızlık ve depresyonun tedavisinde de kul­lanılabilir. Bağışıklık ve canlılığı geliştirdiği...

ALTIN SARISIAltın rengi bolluğu üzerine çeker, sinir sistemini genişletir ve farkındalığı arttırır. Bilgelik, temel bilgi, Özgüven, iç güç, cesaret ve neşeyle bağlantı kurmamızı sağlar. Tüm hastalıkları iyileştirmeye yardımcı olan, bunaltı, yetersizlik ve boş işe yaramazlık duygularından kurtulma¬mızı sağlayan güçlü bir renktir. Ayrıca travmayı çözmeye ve sağlıklılık...

SiyahSiyah koruma, güç ve kaçışın rengidir. Disiplin, ısrar ve saygıyla bağlantılıdır. Yeni deneyimlere açılan bir kapıdır; güç ve kararlılık sınavıdır. Birçok kişi bilgelik kazanmak ve öteki tarafa geçmek için ruhun karanlık gecesini yaşar. Genç­ler siyahı isyan, denetimi ele geçirme ve bağımsızlık için kul­lanabilir.Siyah eskiyi çözüp...