FERMUARI KAPATMA

FERMUARI KAPATMA

Kendinizi üzgün ya da savunmasız hissediyorsanız, mer­kezi sinir sisteminizi yöneten enerji yolu olan merkezi meridyen diğer insanların negatif düşüncelerini ve içinize yönelen enerjileri kanalize eden bir radyo alıcısı işlevini görebilir. Sanki dış etmenlere tamamen açık ve savunmasızmış gibisinizdir. Merkezi meridyen kasık kemiğinizden alt duda­ğınıza kadar bir fermuar gibi uzanır ve ellerinizdeki elektro­manyetik ve süptil enerjileri bu fermuarı kapatmak için kul­lanabilirsiniz. Ellerinizi merkezi meridyene doğru çektiğiniz­de meridyen hattı üzerindeki enerjiyi çekmiş olursunuz. Fer­muarı kapatmak size şu şeküde yararlı olacaktır:

• Kendinizi ve dünyanızı daha güvende ve pozitif his­sedersiniz,

• Düşünceleriniz netleşir,

• İçsel güçleriniz açığa çıkar,

• Etrafınızda olabilecek negatif enerjilerden kendinizi koruyabilirsiniz.

Fermuarı kapatmak için (süre, 20 sn):

1. K-27 noktalarınıza canlı bir şekilde vuruş uygulayın ve böylece meridyenlerinizin ileri yönde hareket ettiğinden emin olun.

2. Elinizi, kasık kemiğinizdeki merkezi meridyeninizin alt ucuna yerleştirin (Figür 10).

3. Derin bir nefes alırken aynı anda elinizi bedeninizin merkezine, alt dudağınıza kadar ihtiyatlı bir şekilde hareket ettirin. Bunu üç kez tekrarlayın.

Bu, merkezi meridyenin doğal akış yönüdür. Onu bu şe­küde izleyerek siz meridyeninizi güçlendirirken meridyeniniz de sizi güçlendirir. Merkezi meridyeninizin fermuarını istedi­ğiniz sıklıkta kapatabilirsiniz. Yine de, bunu yaparken derin nefes almayı unutmayın ki, kendi kendinizi kontrol edebildi­ğinizi ve güçlü olduğunuzu hissedebilesiniz. Bir şifacımn elle­rinin enerjileri elektromanyetik bir güç yayar ve elinizle me­ridyeninizi izlemek meridyendeki enerjiyi hareket ettirir.

Merkezi meridyen, başkalarının düşüncelerine ve duygu­larına olduğu gibi sizin düşünce ve duygularınıza karşı da son derece hassastır. Aynı zamanda şakralarınızın her birini doğru­dan etküer. Kendinizi iyi hissediyorken bu “fermuar” adeta baştan sona kapalı gibidir ve sanki korunuyor gibisinizdir.

Bir izleyici kitlesine insanların enerjilerinin birbirlerini etkilediklerini somut olarak ispat etmek için önce bir gönül­lünün merkezi meridyeninin güçlü olduğunu enerji testiyle tespit ederim. Daha sonra izleyicilere, zihinlerine negatif dü­şünceler getirmelerini söylerim. Hemen her zaman, enerji testi bunun gönüllünün merkezi meridyenini zayıflattığını gösterecektir. Ardından, deneye tabi tutulan kişinin fermu­arım kapatırım ve zihinsel olarak onu bunun içine kilitlerim ve bu arada izleyiciler de sadece negatif düşünceler üretmek­le kalmayıp gönüllüye negatif enerjilerini yönelterek etkinin düzeyini artırırlar. Bununla birlikte, ben izleyicilere “gönde-rebildiğiniz en güçlü etkiyi gönderin” desem bile enerji testi hemen her zaman kişinin merkezi meridyeninin güçlü kaldı­ğını gösterecektir. Fermuarı kapatmak size başka bir insanla çekişmeli bir durumdayken ve diğer kişinin enerjilerinizi tü­keten negatif tutumuna karşı fazla şansınız olmadığında bile bu duruma karşı hazır olmanızı sağlayacaktır. Birçok kişi ba­na Fermuarı Kapatma uygulaması sayesinde öfkeli patro­nuyla, katı anne babasıyla, yaramaz çocuğuyla veya eski sev­gilisiyle konuşmayı ve bu sırada da kendi doğruları ve de­ğerlerinden uzaklaşmamayı başarabildiğini anlatmıştır.

Merkezi meridyen düşüncelerinize ve duygularınıza iyice uyumlandığı için, hipnoza ve kendi kendine telkine yanıt ver­meye de son derece müsaittir. Psikolojik olarak “Düşüncelerim net ve düzenli” gibi olumlamaları güçlü bir şekilde telkin et­mek için, merkez meridyenini izlerken .bunları bedeninizdeki her bir hücrenin içine koyup fermuarım çektiğinizi imgeleyin. Aslında, siz merkez meridyeninin fermuarım çektikten sonra fermuarı orada kilitlediğinizi ve anahtarı da sakladığınızı im­gelemeniz tekniğin etkilerini uzatmaya yarayacaktır.

Fermuarı Kapatma Uygulamasını Test Edin. Bir pozitif düşünce üretmek enerjilerinizin akışını güçlendirecek, nega­tif bir düşünce üretmekse zayıflatacaktır.

1. Pozitif bir düşünce üretin ve birinden size enerji testi uygulamasını isteyin.

2. Negatif bir düşünce üretin ve sonra yeniden test uy­gulayın.

3. Partnerinize negatif bir düşünceyi zihninde tutmasını ve size yeniden test uygulamasını isteyin. Partnerinizin dü­şünceleri muhtemelen merkezi meridyeninizi zayıflatmıştır.

4. Partnerinizden negatif düşüncesini tutmaya devam etmesini isteyin, ama bu sefer partneriniz bunu düşünürken siz fermuarı kapatma uygulaması yapın. Fermuarı kapatma­nın enerji alamnızı partnerinizin negatif düşüncesinin etki­sinden koruyup korumadığını görmek için yeniden test uy­gulayın.

5. Negatif düşünce alanını temizleyerek sona erdirin, hem kendiniz hem de partneriniz iki ya da üç kez fermuarı kapatın ve derinden nefes alın.
Donna Eden