Kozmik Enerji Terapisi Seansı Nasıl Yapılır?

Kozmik Enerji Terapisi Seansı Nasıl Yapılır?

İnsan sadece fiziksel bedenden oluşmuş bir varlık değildir. İnsan ruh, beden ve zihinle birlikte biyoenerji bilgisi taşıyan bir sistemdir. İnsanın mutluluğu kendi ruh, beden ve zihin sisteminde taşıdığı bilginin nitelik ve niceliğine bağlıdır. insanın enerji bedeni bütün bu biyoinformatif bilgiyi taşır.

Kozmik enerji seansında insan beden, zihin ve ruh bileşenlerinden oluşan varlık olarak ele alınır ve terapi bütüncül bir yaklaşımla yapılır. Sadece hasta organa yönelik değil bütün bedene ve enerji alanlarına yönelik terapi yapılır. Çakralardaki, organların enerji alanlarındaki ve auradaki negatif enerjiler şifa enerjileri ile temizlenir ve enerji alanları pozitif şifa enerjileri ile doldurulur. Kozmik enerji seansında çeşitli hastalıklara, organlara ve negatif enerjilere (negatif enerji özleri) yönelik şifa kanalları bu kanallara uyumlanmış şifacı tarafından aktive edilir ve seans alan kişiye uygulanır.

Kozmik enerji seansı yaklaşık en az 20 en çok 40   dakika sürer. Danışan seans boyunca gözleri kapalı olarak ayakta bekler. Ayakta bekleyemeyecek hastaların oturması uygundur. Seans tek kişiyle olabileceği gibi 3-5 kişilik grup ile birlikte de yapılabilir. Önerilen seans sayısı 12 dir ancak kişinin durumuna göre bu sayı değişebilir . Seansların düzenli olarak alınması büyük önem taşır. Seans sıklığı günde iki ile haftada iki seans arasında değişebilir. Fakat sık yapılan seanslar verimi arttırır. Farklı amaçlarla yapılabilen seansların süre ve miktarları değişiklik gösterebilir. Seans süresince uygulayıcı , danışanın bedeninde veya aurasında bulunan çeşitli noktalara yani organlara veya çakralara dokunarak temizlik ve şifa niyetiyle enerjiye kanallık eder.

UYARI:  İşbu BLOG içerisinde yer alan  bilgi ve uygulama teknikleri  tedavi amacı taşımamaktadır. Söz konusu bilgiler bu tekniği öğrenmek için eğitime katılan katılımcıyı  bilgilendirmek amaçlı olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir. Verilen bilgiler hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlaka bir doktor tarafından yapılması gereken son derece ciddi bir işlemdir.

 

Her türlü hastalık ve sair tedavi gerektiren sorunlar için  doktora danışılmalıdır.