Organlarımız Konuşuyor / ELLER …

Organlarımız Konuşuyor / ELLER …

Eller

Olası Etmenler

Yaşamın üstesinden gelememek. Sürekli “Bunlarla başa çıkamıyorum/’ demek. Kendiniz dışında herkese yardım eli uzatmak. Kasılma ve yumruk sıkma sorunları. Romatizmalı ellere yol açan aşırı eleştiri ve kaygı. Aşırı sıkı kavrayan ellere yol açan gelecek kaygısı ve yaratıcılık beceresine inanma­mak, iyileştirici eller başkalarını iyileştirmeye eğilimlidir; ama dünyayı kurtaramaz; karşılarındaki insanın ancak buna açık olması durumunda yaşamına katkıda bulunabilirler.

Sağ El

Pek çok insan için başat, yaratıcı el. Yitik, yaratıcılıktan yoksun, gelecek için kaygılı hissetmek. Bocalama ve hüsran deneyimleri. Çalışma, para kazanma, aileyi besleme beceri­sinden kuşkulanmak. Sağ eliniz, her zaman başvurduğunuz kişi diye gördüğünüz biri konusunda düş kırıldığı ya da ihanet duygulan. Yardım edip güven duymaya karşın reddedilme.

Sağ El /parmakar

Baş parmak — Beyindeki pineal ve hipofiz bezleriyle ilintili olup denge kazanmayı sağlar. Yaratıcı güç, cinsel ener­ji ve yaşam dürtüsü yoksunluğu sorunları. Canlılık ve irade yoksunluğu. Kan dolaşımı sorunları. Kaygılı ve gergin olmak.

işaret parmağı — Zekâ ve kendiniz, yaşamınız ve çevre­nizle İlgili düşünceleri ve güç arayışının kaynağını barındırır. Denetleyici ya da denetlenmiş hissetmek. Korku, reddedil­me ve çekince duyguları taşımak. Yaşamı sindirmekteki güç­lüklerden ötürü fiziksel düzeyde mide ağrıları ya da yanma­ları yaşamak.

Orta parmak — Yaşamın birçok sorunuyla başa çıkma becerisi ve kişisel güçlü bağlantılıdır; bireysel sorumluluk almayı öğrenmenin anahtarıdır. Duygusal acıyı, üzüntüyü, öfkeyi, korkuyu ve dargınlığı örten kilo sorunları. Denetim­siz, bitkin, ürkek ve kafası karışmış hissetmek.

Yüzük parmağı — İlişkiler ve — özellikle eşler ve yakın ilişki içerisinde olunan insanlarla ilgili verilmiş sözleri içerir; başkalarıyla bağlantı kurar. Sevgi görme ve gösterme sorun­lan. Timüs, tiroit ve böbreküstü bezleriyle ilgili komplikas-y onlar.

Küçük parmak — Aile ve kabile inançlarını taşıyan hayat­ta kalma ve güvenlik duygularını barmdınr; çocukluk dersle­rinin deposudur. Kendinize ve başkalarına güvenmekte so­runlar. Yeterince iyi, güçlü ya da cesur olmama duyguları.

Sol El

Kadınsı enerjiyi barındırır. Aile, anne, kız kardeş, karı, kız ve benzeriyle ilgili acılara saplanıp kalma. Kendinize na­sıl bakacağınızı, açık bir yön ya da yol bulacağınızı bilemez durumda, yalıtılmış ve yalnız hissetmek. İpleri ele alıp du­rumların üstesinden gelmek ve bunlardan alman derslerle daha güçlü, daha deneyimli olmak yerine yaşama direnmek ve yardım beklemek.

Parmaklar

Olası Etmenler

Dokunma, tutma, bırakma, verme ve alma becerileri yoksunluğu. Bedendeki beş temel çakrayla; kök, sakral, solar pleksus, yürek ve boğaz çakralarıyla bağlantı sorunları.

Sol El /parmaklar

Baş parmak — Güçlü iletişim becerileri verir, boğaz çak-rasıyla ilintilidir. Kendini kanıtlama ve öz değer sorunları. Kendi çıkarlarını koruma isteksizliği. Duyguları bastırmak. Solunum güçlüğü, sinüzit, üşütme, boğaz ağrısı; yalnızlık, duygusal soğukluk ve kopukluk sorunları.

işaret parmağı — Yürek çakrasıyla ilintilidir; bireysellik, aitlik ve kişisel görüş duygularını barındırır; esin ve sezgiler­le bağlantı sağlar. Karın ağrısı, ishal ve kabızlık gibi kalınba­ğırsak sorunları.

Orta parmak — Solar pleksus çakrasıyla ilintilidir; geniş­leme duygusunu korur ve eyleme geçip sonuç alma beceri­sini barındırır. Acı veren deneyim, yargılama, eleştiri ve öz sınırlandırma algılarıyla sorunlar. Fiziksel düzeyde dolaşım-sal ve cinsel sorunlar.

Yüzük parmağı – Sakral çakrayla ilintilidir, içinizdeki çocukla bağlantı kurar. Suç, kınama, utanç, öfke duygulan, gerginlik, dengesizlik, kararsızlık ya da bitkinlik deneyimleri. Bağımlılık sorunlan, bel ağrıları, üreme rahatsızlıkları ve ço­cukluktan kalma çözülmemiş acılar.

Küçük parmak – Kök çakrayla ilintilidir; öz saygınızı, dünyadaki yerinizi ve haklarınızı etkiler. Temelinizle ya da Toprak ile bağlantı sorunları. Kendinizi güvensiz ya da ra­hatsız hissetmek. Yaratma ve başarma becerisi yoksunluğu. Bağımlılık, depresyon, bel ağrısı ya da ten sorunları.

Çare

Herhangi bir parmağınızdan olumsuz ya da yoğun ener­jileri uzaklaştırmak için gözlerinizi yumun, önünüzde bir ateş yandığını kafanızda canlandırın. Öteki elinizin parmaklarını kullanarak odaklandığınız parmağınızdaki yoğunlukları çekip çıkarın, olumsuzlukları (bunlar gri duman, zincir ya da yaban otları gibi görünebilir) alevlere atın. Ardından söz konusu par­makla ilintili rengi kullanarak enerji akışını yenileyebilirsiniz.

• Baş parmak (boğaz çakrası) — mavi

• işaret parmağı (yürek çakrası) — yeşil

• Orta parmak (solar pleksus çakrası) – sarı

• Yüzük parmağı (sakral çakra) — turuncu

• Küçük parmak (kök çakra) — kırmızı

Sağlıklı duyguları yerleştirmek ve güçlendirmek İçin her bir parmağı söz konusu duyguyu arttırma amacıyla tu­tun ya da ovalayın. Ardından parmağınızı ilintili rengiyle yıkayın. Bunu yavaşça yapın. Masaj yapıyorsanız kökten uca doğru ilerleyin, yerleştirdiğiniz olumlu duyguyu bütünüyle hissetmeye bakın.

Inna Segal