Sağlıksız Duygular / Denetim

Sağlıksız Duygular / Denetim

Birçok kişi kendilerini ve çevrelerindekileri denetleme­ye çalışarak yığınla gerginlik, zorlama ve kaygı yaratır, kendi­lerini ve olanaklarını sınırlandırır. Denetleme gereksinimi, başkalarının eylemlerini belirleyemezsek yaşamlarımızın kusursuz olamayacağı duygusundan kaynaklanır. Yaşamları­mızı ve çevremizdekilerİn yaşamlarını “düzene sokmak” için sayısız kural yaratmamız gerektiğine inanırız. Bu da insanla­rı sınırlandırır, yürekleriyle bağlantılarının kopmasına yol açar.

Denetlenmeye çalışılan kişi ya da deneyim söz dinleme­diğinde denetleme duygusu çoğunlukla saldırganlığa dönü­şür. Denetleyici kişiler doğallık, yaratıcılık, düş gücü ve eğ­lenceden korkarlar çünkü bunlar baskı ve sınırlandırmayı bozar.

Fiziksel düzeyde denetim beyin tümörleri, akne, agora­fobi, alerjiler, anoreksi, astım, kellik, bulimi, kanser, sağırlık, diyabet, donmuş omuz, frijit, fıtık, Hodgkin hastalığı, ilti­hap, huzursuz bağırsak sendromu, migren, yumurtalık kan­seri, paranoya, Parkinson hastalığı, aşın kullanma sakatlıkla­rı, baş ağrıları, ülserler ve başka sorunlara yol açar.

Denetimi Çözme Tedavisi :

• Ellerinizi bedeninizde denetimi en yoğun hissettiği­niz yere koyun. Birkaç dakika boyunca bu bölgeye soluyarak duyguların direnç göstermeden yüzeye çıkmasını sağlayın.

• Ellerinizi gevşetin.

• Şöyle deyin: “Kutsal iyileşme Bilinci, kızıl-turuncu ışığı kullanarak denetleme, yönlendirme ve üstün­lük kurma gereksinimi çöz lütfen. Kurallar getirme ve her şeyi kendi isteğime uydurma gerginkğinden kurtulmama yardım et. Beni denetlenmekten ya da başkalarını denetlemekten kurtar. Daha esnek, ge­niş, doğal ve açık fikirli olmalı sağla. Teşekkürler.”

• Bedeninizin, aklınızın, duygularınızın ve enerji ala­nınızın içinden geçen kızıl-turuncu alevlerin dene­tim ve yönlendirmeyle ilgili tüm olumsuz düşünce­leri, sözcükleri, duyguları, anıları ve imgeleri çöz­meye başladığını gözlemleyin. Seçme özgürlüğü, yaratıcılık ve doğallığı yaşayın.

Inna Segal