Sağlıksız Duygular / Korku

Sağlıksız Duygular / Korku

Gelecek korkusunun temeli geçmiş deneyimlerdir. Kor­ku dolu kişiler ihanet, yalan, ön yargı, döneklik, suçlama, reddetme, zarar verme ve şiddet eğilimi gösterir. Korku kişi­yi olumsuzluğa kilitleyip sarsıntı, kaygı, gerginlik yaratır. Aynı zamanda değişim ve ilerlemeyi de engelleyebilir; çün­kü pek çoğumuz bildiklerimizle rahat ederiz ve değişim kor­kusuyla ilerlemekten çekinir, olduğumuz yere çivileniriz. Korku eyleme geçmeyi, kendine güvenmeyi ve amaçları ger­çekleştirmeyi engeller. Sürekli aksaklık yaratarak çabaları baltalar, güçsüzlük duygusu aşılar. Korku aynı zamanda bir ayrılık ve kırılganlık duygusu ve başkalarının bizi yönettiği kaygısı yaratır. Düşüncemizi bulandırır, yargımızı çarpıtır ve sevme, huzur ve neşe yaşama yeteneklerimizi sınırlandırır — hatta ortadan kaldırır.

Korkunun birçok sağlık sorununda parmağı vardır; ül­ser, idrar yolları enfeksiyonu, cinsel hastalıklar, tümörler, kanserler, uykusuzluk, sinüzit, siyatik, bel ağrısı, Parkinson hastalığı, obsesif kompülsif rahatsızlık, iktidarsızlık, hepatit, hemoroit, diyabet, kist, anoreksi ve agorafobia bunların ara­sındadır.

Korkuyu Çözme Tedavisi

• Ellerinizi bedeninizde korkuyu en yoğun hissettiği­niz yere koyun. Birkaç dakika boyunca bu bölgeye soluyarak duyguların direnç göstermeden yüzeye çıkmasını sağlayın.

• Ellerinizi gevşetin.

• Şöyle deyin: “Kutsal iyileşme Bilinci; kızıl-turuncu arınma alevini kullanarak lütfen tüm korku, kaygı ve güçsüzlüğü çöz. Çaresizlik, umutsuzluk, ihanet ve travma duygularından kurtulmama yardım et. Bütün zorlayıcı durumlarda bir iyi yan görmemi ve olası en iyi sonuca odaklanmamı sağla. Teşekkürler.”

• Bedeninizin, aklınızın, duygularınızın ve enerji ala­nınızın içinden geçen kızıl-turuncu alevlerin korku, kaygı ve güçsüzlüğün tüm olumsuz düşünceleri, sözcükleri, duyguları, anıları ve imgelerini çözmeye başladığını gözlemleyin.

• Sevgi ve güçlülük duygularını geri getirmek için  Sevgi tedavisini uygulayın.

Sevgi

• Şöyle deyin: “Kutsal İyileşme Bilinci; sevgi ve bilge­liğin pembe ışığını çağırıyorum. Bilincimde ve hüc­re belleklerimde sevgi yerine korku, huzur yerine kaygı ve inanç yerine telaş barındırdığım her yeri temizle. Beni sevecen, koruyucu ve huzurlu ışık de­metinle çevrele ki karşılaştığım her durumda kendi­mi güçlü, güvenli, desteklenmiş, bakılmış ve sevil­miş hissedebileyim. Teşekkürler.”

• Tüm zorlu durumlarda bir güzellik arayın ve ne dü­şünürseniz üzerinize onu çekeceğinizi unutmayın.

Olmasını istemediğiniz şey yerine olmasını istediği­niz şeye odaklanın.

• İstediğiniz gibi bir gün geçirme amacıyla başlayın her güne. Kendi kendinize şöyle deyin, Bugün hari­kulade verimli bir gün olacak. O gün yaratmak iste­diğiniz olağanüstü şeyleri düşünün ve size doğru akan olanaklar için minnet duyun.

Inna Segal