Sağlıksız Duygular / SUÇLULUK ..

Sağlıksız Duygular / SUÇLULUK ..

Tüm adalet sistemi suçluluk ve masumiyet üzerine ku­ruludur; hepimiz suçun ağır sonuçları olduğunu biliriz. Bi­linçli ya da bilinçsiz suç cezayla, hapisle, çekilmesi gereken bir cezayla ilişkilendirilir. Suç ayrıca yargılama gerektirir ki bu da utanç ve küçük düşmeye yol açar. Suçluluk ve utanç bedeni yiyip bitirir; çünkü pek çok kişi cezalandırılmayı hak ettiği yönünde kendilerini baltalayan bir inanç taşır.

Aşın çalışmak, yeterince çalışmamak, çocuklarla yete­rince zaman geçirmemek, çok para harcamak, çok içmek vb şeyler suçluluk yaratır. Gevşeme, dinlenme ve başkalarından daha fazla para ve lükse sahip olmak bile suçluluk duygusu­na yol açabilir. Ayrıca suçluluk çoğunlukla kişiyi kendisini suçlu hissettiği şeyi yapmaya iter. Basit bir örnek tatlı ya da aburcubur yemek: Kişi kendisini bu konuda ne kadar suçlu hissederse onları o kadar çok yiyecektir.

Tüm suçluluk duyguları aynıdır; bedeninizi ve ruhunu­zu kemirir. Değişmenizi ve özgürlüğü keşfetmenizi sağlama­dığı gibi sizi sürekli zincirlenmiş tutar.

Suçluluk kalça sorunları, migren, kilo sorunları, cinsel hastalıklar, osteoporoz, Parkinson hastalığı, uykusuzluk, si­nüzit, iktidarsızlık, fıtık ve kalp hastalığıyla ilişkilendirilir.

Suçluluğu Çözme Tedavisi

• Ellerinizi bedeninizde suçluluğu en yoğun hissetti­ğiniz yere koyun. Birkaç dakika boyunca bu bölgeye soluyarak duyguların direnç göstermeden yüzeye çıkmasını sağlayın.

• Ellerinizi gevşetin.

• Şöyle deyin: “Kutsal İyileşme Bilinci; kızıl-turuncu arınma alevini kullanarak suç, pişmanlık ve yargıla­manın tüm duygularını ve anılarını bilincimden çöz. Kendimi cezalandırma, sınırlandırma ve balta­lamayı bırakmamı sağla. Utanç, küçük düşme ve yok etme dokularından kurtulmama yardım et. Be­ni aşağı çeken tüm o ağır yüklerden kurtulmaya, özgür olmaya hazırım artık. Teşekkürler.”

• Bedeninizin, aklınızın, duygularınızın ve enerji ala­nınızın içinden geçen kızıl-turuncu alevlerin suçlu­luk, kendini cezalandırma, yargılama ve pişmanlığın tüm olumsuz düşünceleri, sözcükleri, duygulan, anıları ve imgelerini çözmeye başladığını gözlemle­yin.

• Masumluk ve saflık duygularını geri getirmek için  Masumluk tedavisini uygulayın.

Masumluk

• Şöyle deyin: “Kutsal İyileşme Bilinci, sağlığın yeşil-beyaz ışığını bedenimi yenilemeye, bilincimi temiz­lemeye ve ruhumu rahatlatmaya çağırıyorum. Lüt­fen yaşamımın neşe, kahkaha, masumluk ve aydın­lık barındıran her yerini aç. Beni bütün olumsuzluk, prangalar ve sınırlandırmalardan kurtar. Yaşam coş­kumu yeniden uyandır ve farkmdalığımı ağırlıktan kurtarıp esin ve duruluğa dönüştür. Teşekkürler.”
Inna Segal