Sınırsız Bolluğun Sırrı

Sınırsız Bolluğun Sırrı

Deepak Chopra

Bolluğun sırrını aramaya çıkan genç bir adam ile ilgili kadim bir Vedik öykü vardır. Aylar boyunca tüm ülkede seyahat eder, bir gün ormanın derinliklerinde spiritüel bir üstada rastlar ve ona sınırsız zenginliğe ve varlığa sahip olmanın anahtarını bilip bilmediğini sorar.

Spiritüel üstat şöyle yanıtlar, “Her insan varlığının kalbinde iki tanrıça vardır: Zenginlik tanrıçası Lakshmi, o cömert ve güzeldir. Eğer ona ibadet edersen, sana hazineler ve zenginlikler ihsan edebilir, ama kaprislidir ve seni uyarmadan desteğini geri çekebilir. Diğer tanrıça, Bilgeliğin Tanrıçası Saraswati’dir. Saraswati’ye hürmet edersen ve kendini bilgelik elde etmeye adarsan, Lakshmi kıskanır ve sana daha çok dikkat gösterir. Ne kadar çok bilgelik ararsan, Lakshmi o kadar hararetle senin peşine düşer, sana zenginlik ve bolluk yağdırır.”

Birçok insan yaşamlarını Lakshmi’nin – para, süslü evler, lüks arabalar ve diğer zenginlik sembolleri – peşine düşerek harcarken, gerçek bolluk egonuzun dilek listesini zamanında karşılamak ile ilgili değildir. Gerçek bolluk aslında olduğunuz kişinin saf bilinç, saf potansiyel olduğunu bilmektir. Benlik duygunuz ego zihin ve fiziksel bedenle özdeşleşmenin ötesine genişler ve siz asıl ruhsal doğanıza uyanırsınız. Bu genişlemiş farkındalık halinde, sınırlayıcı inançları ve korkuları salıverirsiniz, sonsuz zeka alanının gereksinimlerinizi ve arzularınızı çabasız kolaylıkla gerçekleştirmesine izin verirsiniz.

Şimdiki ekonomik iklimimizde, kitlesel korku ve kıtlık hipnozu neredeyse karşı konulamaz durumda olabilir. Zihinsel enerjilerinizi üzüntüyle tüketmek yerine, ruhsal zenginlik, coşkunluk geliştirmeye ve potansiyelinizi gerçekleştirme arzunuza odaklanın. Bunu nasıl yaparsınız? Meditasyon yaparak, gerçek doğanız ile bağlantı kurarak, bilgelik arayarak ve ‘Başarının Yedi Ruhsal Kuralı’nı uygulayarak. Bunlar her yaratıcı işlemi yöneten bilincin evrensel yasalarıdır – bir bebeğin doğumundan bir galaksinin doğumuna kadar. Kendinizi bu kozmik yasalara uyum içinde hizaladığınız zaman, yaşamın doğasında var olan bolluk olursunuz.

Bolluk dostluk, para, yaratıcı ifade, iyi sağlık, sevgi dolu ilişkiler, zihinsel enerji ve coşkunluk, zihin huzuru ve diğer sonsuz şekillerde gelebilir. Ancak zenginlik nasıl tezahür ederse etsin, önemli nokta şu ki bu etkiler içsel ruhsal uyanışın kendiliğinden olan doğal sonuçlarıdır; bunlar kendi adlarına aranmazlar. Para, başarılar, ödüller – bunların hepsi yaşamın gerçek armağanının yan ürünleridir; yaşamın gerçek armağanı içsel ilahiliğinizin ortaya serilişidir.

Sevgiyle,

Deepak Chopra