Taç Çakrayı Germe Yüksek Seviyeli İlhamlara Açma Çalışması

Taç Çakrayı Germe Yüksek Seviyeli İlhamlara Açma Çalışması

Taç Çakrayı Germe

Enerji doğal olarak başınızın üst tarafında birikir, ancak başınızın üzerindeki enerji istasyonunuz olan taç şakra-nız tarafından atılmazsa durgun bir hal alabilecektir. “Taç Şakrayı Germek” bu enerjiyi açığa çıkaracaktır. Bunu yapa­rak, zihninizdeki örümcek ağını temizler ve sinir sisteminizi sakinleştirirsiniz. Bu aynı zamanda baş ağrınızı ya da stres­ten kaynaklanan mide ağrınızı da alacaktır. Taç Şakra size şöyle faydalar sağlayacaktır:

• Zihinsel tıkanıklığı giderir

• Zihninizi tazeler

• Taç şakranızı yüksek seviyeli ilhamlara açar

Taç şakranız, kozmosun yüksek enerjilerine girişi sağla­yan bir kapı, her birimizi saran ve koruyan amniyon sıvımız-dır. Seneler boyunca bana aşırı aktif zihinlerinin aşkın bilgi kaynaklarına teslim olmalarına yardımcı olduğunu anlatan birçok kişiyle tanıştım. Taç şakrayı germek zihninizi berrak-laştırır, boş alan yaratarak enerjilerin kafatasınızın içinde ser­bestçe hareket etmesini sağlar. Ruhsallığmızı yöneten taç şak­ra alanına dikkat etmenize imkan verir.

Giderek çoğalan bir insan kitlesi bu ilhamı ve rehberliği almak için açlık hissetmekte ve doğayla ya da Tanrıyla veya resmin daha büyük kısmını ne şekilde kavrayabiliyorlarsa onunla daha çok bütünleştiklerini hissettiklerini söylemektedir.

Taç Şakrayı Germe egzersizini yaparken derin nefes alın; burnunuzdan alıp ağzınızdan verin (süre, yaklaşık 15 sn):

1. Başparmaklarınızı şakaklarınıza yerleştirin. Parmak­larınızı bükün ve parmak uçlarınızı kaşlarınızın ortasının he­men üstüne yerleştirin (Figür 7 A).

2. Yavaşça ve biraz bastırarak, parmaklarınızı ayırın, böy­lece kaşlarınızın hemen üstündeki deriyi germiş olacaksınız.

3. Parmak uçlarınızı alnınızın ortasında tutun ve germe işlemini tekrarlayın.

4. Parmak uçlarınızı saçınızın bitiminde tutun ve germe işlemini tekrarlayın.

5. Bu modele parmaklarınız bükülü haldeyken ve aşağı­daki bütün bölgelerde bastırmak suretiyle devam edin:

a. Parmaklarınızı başınızın üzerine koyun, küçük par­mağınız saç bitim çizginize gelsin. Biraz bastırarak aşağı doğ­ru ittirin ve ellerinizi birbirinden öteye doğru çekin, bunu, başınızı ayıracakmış gibi yapmalısınız (Figür 7 B).

b. Parmaklarınızı başınızın ortasına koyun, yine aşağı
doğru ittirin ve ellerinizi birbirinden öteye doğru çekin.

c. Parmaklarınız başınızın arkasındaki kavisli bölgede
olacak şekilde yine aynı germe işlemini uygulayın. Bu germe
işleminin her birini bir ya da daha çok kez tekrarlayın.

Taç Şakrayı Germe Egzersizine Test Uygulayın. Başını­zın üzerinde herhangi bir yere tek elinizle dokunun ve part­nerinize diğer eliniz vasıtasıyla enerji testi uygulatın. Muhte­melen, zihninizin karışık olduğu zamanlarda test zayıf sonuç verecektir. Böyle bir zamamnızda Taç Şakrayı Germe egzersi­zini yapın ve ardından yemden test edin.

Figür 7. Taç Şakrayı Germe

Alıntı

Donna Eden