Bedenimiz Bize ne Anlatıyor / Ayaklar

Bedenimiz Bize ne Anlatıyor / Ayaklar

Ayak Parmakları

Olası Etmenler

Yargılama, reddedilme, yabancılık, yitiklik, kararsızlık duyguları; bir köşeye kıvrılıp saklanmayı istemek. Aşırı ger­ginlik ve zorlanma.

Sağ Ayak

Baş parmak — Yaşamda yönü şaşırmak. Kendinize “Ne­reye gidiyorum böyle?” diye sormak. Sıkışmış hissetmek, ilerlemekten çekinmek; yaşam, para ve güvenlik konusunda geçmişin çağ dışı inançlarını taşımak. Kendini açıkça dile ge­tirememek. Fiziksel düzlemde: Boğaz, tiroit, boyun, çene, dişler, diş eti ve dil sorunları.

İkinci parmak — Kaygılar, güvensizlik ve önemsizlik duyguları. Bir grup ya da düşünceye katılma güçlüğü. Ken­dinizi ve başkalarını yargılamak, aşın önlem almak, geride hissetmek, kimi dinleyip güvenilir bulacağını bilememek. Fiziksel düzlemde: Akciğerler, yürek, göğüsler, timüs ve omuzlarla ilgili sorunlar.

Orta parmak — Bir durum konusunda bulanıklık, Özel­likle iş ya da ekonomik bir konuyla ilgili olarak geleceği gö­rememek. Gerçek dışı beklentiler, başarısızlık duygusu, iler­leme çabası. Fiziksel düzlemde: Karaciğer, safra kesesi, pank­reas ve mide sorunları.

Dördüncü parmak — Yorgunluk, karmaşa, depresyon duyguları — bir çocuk gibi yaşamdan saklanmayı istemek. Denetleyemediğiniz çok fazla olay ve durum. Boş verip kaç­mayı istemek, ama kaçacak yeri olmamak. Fiziksel düzlem­de: Sindirim, mesane, dalak sorunları; bel ağrısı.

Küçük parmak – Bastırılmış saldırganlık. Yaşamın bir mücadele olduğuna, çok çalışmak gerektiğine inanmak. İyi şeyler hak etmediğini, savsaklandığını, terk edildiğini düşün­mek. Kendine değer vermemek. Fiziksel düzlemde: Sinir sis­
temi, idrar yolları, rektum, dolaşım sistemi, deri ya da üreme sistemiyle ilgili sorunlar; örneğin baş ağrısı, kronik bel ağrısı, siyatik, depresyon ya da cinsel işlev bozukluğu.

Sol Ayak

Baş parmak — Doğruyla yanlış arasında bulanık bir çizgi varmış gibi seçimlerden ötürü bunaltı, kafa karışıklığı. Aşırı sorumluluk, gerginlik, zorlanma ve kaygı. Kime ne diyeceği­ni bilememek. Fiziksel düzlemde: Boğaz, tiroit, ağız, yemek borusu, çene, dil, dişler ve diş eti sorunları.

ikinci parmak – İnsanların güdüsü konusunda kafa karı­şıklığı. Gidilmesi gereken yönü bilememek. Değişimi başlat­maktan çekinmek. Yakınlık kurmaktan korkmak. Çözülme­miş keder ve kalp kırıklığına saplanıp kalmak. Sürekli kendi­ni baltalamak. Fiziksel düzlemde: Yürek, ak ciğerler, göğüs­ler, kollar, omuzlar ve timüs sorunları.

Orta parmak — Baskı, utanç, öfke, öz saygı yoksunluğu, sınırlandırılma, seçeneksizlik duyguları. Geçmiş pişmanlık­lara ve nelerin daha farklı yapılabileceğine aşın odaklanmak. Bağışlamayı geciktirmek, sorunları hasıraltı etmek, genişle­yip ilerleyememek. Gerekli eylemlere geçmeden aşırı düşü-. nüp çözümleme yapmak. Fiziksel düzlemde: Mide, karaci­ğer, pankreas, safra kesesi ve dalak sorunları.

Dördüncü parmak – Denetimi yitirdiğini, yanlış anlaşıl­dığını düşünmek. Kurban yaklaşımına takılıp kalmak – “Bun­lar neden hep benim başıma geliyor?” tavrı. Bir durumdan çıkış yolu görememek. Kendinizle ilgili bir şeylerin ters git­tiğine inanmak. Reddedilme, suçluluk, aşırılık duyguları. Fi­ziksel düzlemde: bel, dalak, bağırsak ve üreme sistemi so­runları.

Küçük parmak – Değersiz görüldüğünü, savsaklandığını düşünmek. Kendini eleştirmek. Öfkeli anne babasını hoşnut edemeyen bir çocuk gibi hissetmek. Hiçbir şeyi doğu yapa­mayacağına inanmak. Ürkek, sindirilmiş, ihanete uğramış hissetmek. Niye yapayım? Boş verebilirim pekala, diye dü­şünmek. Fiziksel düzlemde: Anüs, bağırsaklar, kalınbağırsak, bacaklar, bağışıklık sistemi ve bel sorunları.

• Baş parmak (boğaz çakrası) — mavi

• İkinci parmak (yürek çakrası) — yeşil

• Orta parmak (solar pleksus çakrası — sarı

• Dördüncü parmak (sakral çakra) — turuncu

• Küçük parmak (kök çakrası) kırmızı
Inna Segal