Bedenin Dili / Karaciğer & Safrakesesi

Bedenin Dili / Karaciğer & Safrakesesi

Karaciğer

Olası Etmenler

Saldırganlık, öfke, suçluluk, korku, nedensiz hüsran. Kendinizi cezalandırma, gelişiminizi baltalama isteği. Sürekli iç çelişki ve çatışma. Karar alma güçlüğü. Sürekli başkalarını kusurlu bulmak, suçlamak. Kurban gibi davranmaya, “zavallı ben” tavrı takınmaya eğilim göstermek. Başkalarının öğütie-rine, önerilerine kulak asmamak. Bağışlamakta, geride bırak­makta güçlük çekmek. Uyuma, gevşeme, güvenme sorunları.

Çare

Ellerinizi ovuşturun, ardından önünüzde açık tutun. Avuçlarınızda yeşil ve sarı enerjiden bir top durduğunu can­landırm kafanızda. Ellerinizi karaciğerinizin üzerine koyun ve bu enerji topunun organınıza işlediğini, onu arındırdığını; tüm zedeli doku, enfeksiyon, toksin, öfke, korku, hüsran ve başka her türden olumsuzluğu temizlediğini gözlerinizin önüne getirin ya da hissedin.

Şöyle deyin: “Kutsal İyileşme Bilinci; bütün saldırganlık, öfke, korku, kararsızlık, suçluluk, kınama ve nedensiz hüs­ranları, ayrıca bu rahatsızlıkta payı olan tüm bakış açısı, doku ve olumlu ya da olumsuz yüklemeleri karaciğerimden uzaklaştırmanı istiyorum.” Bir değişiklik hissedene dek “TE­MİZ” sözcünü yineleyin.

Parmaklarınızı birbirine yakın tutarak ellerinizi karaci­ğerinizin üzerine koyun, bu bölgeyi saat yönünde dairesel hareketlerle üç, beş dakika ovun. Sonra karaciğerin üzerine usulca vurun.

Şöyle deyin: “Kutsal İyileşme Bilinci; lütfen huzur, sabır ve uyum düzeylerimi yükselt. İzin ver her şeyin en başından eksiksiz olduğunu ve yaşamın tadını çıkarabilmek için yal­nızca yavaşlamam, yaşamın sunduğu tüm o harika şeyleri görmem, adım adım ilerlemem gerektiğini anlayayım.”

Yanaklarınızdaki en derin boşluğu, çene kemiğinin el­macık kemiğine bağlandığı noktayı bulun. Burayı, işaret ve orta parmaklarınızla otuz saniye boyunca kuvvetlice ovun. Yirmi saniye dinlenin. Dört kez yineleyin.

Şöyle deyin: “Kutsal İyileşme Bilinci; lütfen karaciğerimi ve ilgili tüm organlarımı iyileştirip yenileyerek en sağlıklı, canlı ve esnek duruma getir.”

Safra Kesesi

Olası Etmenler

Dargınlık, erkeklerle ilgili keder, erkeksi yönümüz ya da dünyadaki başarılarımız. Rahatsız, bunalmış, kararsız, kafası karışmış, öfkeli ya da yarak hissetmek. Kendini işe yaramaz bulmaktan ötürü başarı olasılıklarını baltalamak. Savsaklan­mış, göz ardı edilmiş, önemsiz bir kurban gibi hissetmek. Geçmişin travmalarına, acılarına saplanmaktan kaynaklanan çatışmalar, güçlükler ve yoksunluklar.

Çare

Safra kesenize odaklanın. Gözünüzün önünde beliren safra keseniz ne renk? Sağlıklı bir renk mi, yoksa sağlıksız mı? Safra kesesi bedendeki toksinleri ve yoğunlukları süzen

küçük bir torbayı andırır. Aklınızın gözüyle bakın, torba dolu mu boş mu.

Doluysa boşaltmaya odaklanın. Tüm toksinleri ya da taş­ları mor alevlere attığınızı düşünün. Safra kesesi taşınız varsa kırmızı ve turuncu ışık demetleri kullanarak onları uzaklaş­tırdığınızı düşünün. Kırmızı taşlan ufalar, turuncu tortuyu temizler.

Şöyle deyin: “Kutsal İyileşme Bilinci; bütün keder, ken­dini baltalama, kafa karışıklığı, göz ardı edilme, öfke ve acı­ları, ayrıca bu rahatsızlıkta payı olan tüm bakış açısı, doku ve olumlu ya da olumsuz yüklemeleri safra kesemden temizle­meni istiyorum.” Bir değişiklik hissedene dek “TEMİZ” söz­cüğünü yineleyin.

Akıl gözünüzde, safra kesenizi yeşil ışıkla çevreleyin. Bı­rakın yeşil ışık safra kesenizin içine işleyip onu yenilesin. El­lerinizi safra kesenizin üzerine koyun, yavaşça ve derin soluk almaya yoğunlaşarak onu olabildiğince gevşetmeye bakın. Ardından, bu bölgeyi dairesel hareketlerle ovalayın.

“İyileş, temizlen ve yenilen şimdi.” sözünü üç kez yine­leyin.

Şöyle deyin: “Kutsal İyileşme Bilinci; lütfen açık, güçlü, başarılı karar alma becerimi güçlendir. Aklımı bolluk, rahat­lık, akış ve öz sevgiye aç. Teşekkürler.”

Şöyle deyin: “Kutsal İyileşme Bilinci; lütfen safra kesemi ve ilgili tüm organlarımı en sağlıklı ve canlı duruma getir.”

İzleyen birkaç gün boyunca bol bol saf su içip besleyici yiyecekler yiyerek safra kesenizin toksinlerden arınmasını, yenilenmesini sağlayın.
Inna Segal