Böbrekler / Üriner sistem

Böbrekler / Üriner sistem

Uriner Sistem:

Üriner sistemin işlevi suyu fıltreleme süreçlerinin ar­dından bedende dolaştırıp çeşitli sistemlere temiz sıvı sağla­maktır. Bedende biriken atıklar hastalık ve ölüme yol açar.

Uriner sistem böbrekler, idrar kanalları ve idrar kesesin­den oluşur.

Kendinizi öfkeli, karamsar ve değersiz hissettiğinizde, ayrıca sizde bir şeylerin ters gittiği yönünde derin inançların yanı sıra suçluluk ve korku taşıdığınızda üriner sistem bo­zulmaya başlar.

Bu durumda eylemlerinizin sorumluluğunu almalı, ba­ğışlamalı, öfkeyi bırakmalı, öz değeriniz üzerinde çalışmalı ve kendinizi sevip saymayı öğrenmelisiniz.

Böbrek Sorunları :

Öz saygı yoksunluğu, dargınlık, sıkışmış­lık, tükenmişlik. Gücünüzü başkaları için kullanmak, önem­siz hissetmek. Yetersizliklerinizden ötürü başkalarını suçla­mak. Günah keçisi aramak. Enerji yoksunluğu. Güçten düş­müş, kaygılı hissetmek, ne yapacağını bilememek .İlişkilerde iletişim yoksunluğu ya da bozukluğu. Geçmeyen eski üzün­tü ve korkular. Ayrıca bkz. Böbrek Taşı.

Böbrek Taşı – Sertlik, olumsuzluk, bayağılık. Korkudan felç olmak. Her şeyi kendi bildiğiniz gibi istemek. Pişmanlık, ka­tılık, inatçılık. Yaşama olumsuz bir açıdan bakmak. Geçmişte yaşamak. Acı dolu anılar taşımak. Güvenememek. Utanç, düş kırıklığı, başarısızlık. Ezildiğinizi hissetmek. Ayrıca bkz. Böbrek Sorunları.

Korku :

Gelecek korkusunun temeli geçmiş deneyimlerdir. Kor­ku dolu kişiler ihanet, yalan, ön yargı, döneklik, suçlama, reddetme, zarar verme ve şiddet eğilimi gösterir. Korku kişi­yi olumsuzluğa kilitleyip sarsıntı, kaygı, gerginlik yaratır. Aynı zamanda değişim ve ilerlemeyi de engelleyebilir; çün­kü pek çoğumuz bildiklerimizle rahat ederiz ve değişim kor­kusuyla ilerlemekten çekinir, olduğumuz yere çivileniriz. Korku eyleme geçmeyi, kendine güvenmeyi ve amaçları ger­çekleştirmeyi engeller. Sürekli aksaklık yaratarak çabaları baltalar, güçsüzlük duygusu aşılar. Korku aynı zamanda bir ayrılık ve kırılganlık duygusu ve başkalarının bizi yönettiği kaygısı yaratır. Düşüncemizi bulandırır, yargımızı çarpıtır ve sevme, huzur ve neşe yaşama yeteneklerimizi sınırlandırır — hatta ortadan kaldırır.

Korkunun birçok sağlık sorununda parmağı vardır; ül­ser, idrar yolları enfeksiyonu, cinsel hastalıklar, tümörler, kanserler, uykusuzluk, sinüzit, siyatik, bel ağrısı, Parkinson hastalığı, obsesif kompülsif rahatsızlık, iktidarsızlık, hepatit, hemoroit, diyabet, kist, anoreksi ve agorafobia bunların ara­sındadır.
İnna Segal