Depresyon Kaderiniz Değildir!

Depresyon Kaderiniz Değildir!

Depresyon

Giderek karmaşıklaşan toplumumuzda iki yakayı bir araya getirip yaşama tutunmaya çalışma baskısının altında ezilen birçok kişi açısından depresyon çok büyük bir sorun durumuna geldi.

Umutsuzluk ve depresyon, derin düş kırıklığı, ihanet, bir yakının yitirilmesi, başarısızlık, içe dönen öfke, bir kaza, büyük travma ya da fiziksel hastalıktan kaynaklanabilir. Depresyon size kendinizi çaresiz, yanıltılmış, kafası karışık, bitkin ve melankolik hissettirebilir. Yaşamın anlamsız, sıra­dan, renksiz ve amaçsız olduğunu düşünebilirsiniz. Aklını­zın karanlığında tuzağa düşebilir, çıkış yolu görmekte zorla­nabilirsiniz.

Bununla birlikte depresyon, içinizde kabullenmediğiniz ve bastırdığınız yanlarınızla bağlantı kurma ve çalışma ola­nağı sunar. Bu yanlarınızı ele almak kendinizi daha iyi anla­manızı sağladığı gibi çok yoğun iyileşme ve dönüşüm getirir.

Fiziksel olarak depresyon göğüs, akciğer, kan, safra kese­si hastalıklarına, safra taşı, prostat, bel ağrısı, alkoliklik, kom-pülsif yemek yeme, skolyoz, eklem katılığı, apse, Alzheimer hastalığı, amnezi ve başka pek çok rahatsızlığa yol açar.

Depresyonu Çözme Tedavisi

• Ellerinizi bedeninizde depresyonu en yoğun hisset­tiğiniz yere koyun. Birkaç dakika boyunca bu bölge­ye soluyarak duyguların direnç göstermeden yüzeye çıkmasını sağlayın.

• Ellerinizi gevşetin.

• Şöyle deyin: “Kutsal iyleşme bilincinin kızıl-turuncu ışık demetini kullanarak tüm depresyon, düş kırıklı­ğı, sıkıcılık ve çaresizliği sistemimden uzaklaştır. Bu ağır, kasvetli durumdan bir çıkış yolu bulup yaşam gücümü yenilememi sağla ki yaşamın parlak yanını görmeye başlayabileyim, neşe, kahkaha ve eğlenceyi tadabileyim. Yaşama susamışlığımı ve coşkumu geri getir ki insanlığa katkıda bulunabileyim, bana sunu­lan tüm şefkat ve yardımın karşılığını ödeyebileyim. Teşekkürler.”

• Bedeninizin, aklınızın, duygularınızın ve enerji ala­nınızın içinden geçen kızıl-turuncu alevlerin dep­resyon ve düş kırıklığının tüm olumsuz düşünceleri, sözcükleri, duyguları, anıları ve imgelerini temizle­yip çözmeye başladığını gözlemleyin.

• neşe ve canlı­lık duygularını geri getirin.
İnna Segal