Enerjimizi nasıl yükseltiriz? Gerginliği nasıl azaltırız ?

Enerjimizi nasıl yükseltiriz? Gerginliği nasıl azaltırız ?

Gerginliği Giderme Yöntemleri :

Yüzünüzde büyük bir gerilimi tutuyor olabilirsiniz. İşte size gerilimden hızlı kurtulma teknikleri (süre, her biri için 15 sn):

1. Parmaklarınızın iç taraflarını elmacık kemiklerinizin üzerine koyun. Yukarı ve aşağı doğru bastırın. Yavaş yavaş, parmaklarınızı elmacıkkemiğinizin üzerinden kulaklarınıza doğru ittirin. Bu, yüzünüze kan getirecek ve gerilen kısımla­rı açacaktır.

2. Bir elinizi diğer omzunuzun üzerine koyun. Parmak­larınızı sırtınıza doğru indirin ve omzunuzu öne doğru çe­kin. Bunu her bir taraf için üç kez yapm.

Eğer bedeninizin yavaşlama talebini önemsememeye de­vam ederseniz, sonunda bedeniniz sizin yerinize bunu bir şe­kilde yapar. Bu durumda soğuk algınlığına yakalamr ya da depresif bir ruh haline girer, veya kendinizi sakatlarsınız. Be­deniniz, yavaşlamanız için sürekli ısrar edecektir. Bununla beraber bizler, bedenin, gezegenin ve gökyüzünün doğal ri­timleri yerine saatin yapay ritimlerinin hakim olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Peki ne yapmak gerek?

Bedeninizin dilini anlamanız, onun ihtiyaçlarını daha iyi duyumsamanızı ve daha iyi iletişim kurmanızı sağlayacaktır ve böylelikle bedeniniz hayat biçiminizle daha uyumlu kala­bilecektir. Birinin diğeriyle çatışma halinde olmasından çok seçimleriniz ve bedeniniz birlikte uyum içinde kalabilir, hat­ta yorgun olup güçlükle yürüdüğünüzde bile. Her ne kadar bugünün dünyasında bedenin doğal ritimleriyle yaşamak hemen hemen imkansızsa da, dinlenemediğiniz zamanlarda bedeninize net olarak enerjilerini tersine çevirmemesini söy­leyebilirsiniz. Ama bu elbette sonsuza dek uykusuz kalabile­ceğiniz anlamına gelmiyor. Böyle bir ricada bulunduğunuz­da hâlâ yedek enerjilerinizi sarf ediyor olabilirsiniz, ve bu durumda da, bedeninizin siz duramadığınızda durmanızı sağlayan mekanizmasıyla savaşarak enerji sarf etmemiş olur­sunuz.

Aşağıdaki basit teknikler stres üreten ve teknolojik ilerle­yişimizin göstergesi olan kirli, doğaya yabancı, enerjileri da­ğıtan bir çevrede yaşayan hemen herkese yarar sağlayacaktır. Size aynı zamanda bu yöntemleri beş dakikalık bir enerji programı içinde toplamanızı öneriyorum, böylelikle bunlar her gün uygulayabileceğiniz bir egzersize dönüşür. Bunun detaylandırılmasını bir sonraki, “Enerji Bedeninizin Anato­misi” başlıklı konuda bulabilirsiniz. Günlük egzersiz, enerji alamnızda pozitif alışkanlıklar inşa eder. Teknikler basit ama etkili, ayrıca birikerek kapsamlanan cinstendir. Her tekniği, onun etkilerini test eden talimatlar izliyor.

ÜÇ VURUŞ NOKTASI

Bedeninizdeki belirli noktalara parmaklarınızla vurma­nız, enerji alanınızı belirli şekillerde etkileyecek, beynini­ze elektrokimyasal itkiler gönderecek ve sinir iletkenlerini harekete geçirecektir. Bu üç spesifik noktaya vurmak suretiy­le —ben birkaç tekniğe birden Üç Vuruş Noktası adını veri­yorum— yorgun olduğunuzda bir dizi tepkiyi aktive edebi­lir, canlılığınızı artırabilir, stresli olduğunuzda bile bağışıklık sisteminizi koruyabilirsiniz. Zaman içinde, bu noktalara ha­fif vuruşlar yapmanız gerektiğini içgüdüsel olarak bilir hale geleceksiniz. Ayrıca, her bir noktanın tam yerini bulmak için çok fazla endişelenmeyin. Tanımlanan bölgede birkaç par­mağınızı birden kullanırsanız, doğru noktaya vurabilirsiniz.

K-27 Noktalarınıza Vurun

Akupunktur noktaları, elektromanyetik ve daha süptil enerjilerin küçük merkezleridir ve on dört meridyen boyun­ca dizilidirler. K-27 noktaları, böbrek meridyeni üzerindeki yirmi yedinci çifttir. İğneli akupunktur ile akupresürün her ikisi de aynı noktaları kullanır. K-27 noktalarınıza hafif vu­ruşlar yapmak ya da masaj yapmak basit bir egzersizdir ve şu faydaları vardır:

• Kendinizi uykusuz hissettiğinizde sizi enerjik kıla­caktır

• Konsantrasyon sağlama güçlüğü hissediyorsanız odaklanmanızı kolaylaştıracaktır

Bunlar, bütün enerji yollarınızı etkileyen bağlantı nokta­larıdır. Onlarla çalışmak beyninize enerjüerinizi düzenlemek için sinyaller gönderir ve böylece kendinizi daha uyanık his­sedebilir ve daha etkili bir performans sağlayabilirsiniz. K-27 noktalarınıza hafif vuruş yapmak için aşağıdakileri uygula­yın (süre, yaklaşık 30 saniye):

1. Parmaklarınızı köprücük kemiğinizin üzerine yerleş­tirin ve birbirleriyle birleştikleri tümsek noktalarını bulana kadar iç tarafa doğru kaydırın. Parmaklarınızı bitim noktala­rından yaklaşık üç santim kadar aşağıya, K-27’lerin hafif dı­şına doğru kaydırın (Figür 3). Çoğu kişide bu bölgede par­maklarının içine kayabileceği bir çentik vardır.

2. Her iki elinizin parmakları bedeninize dönmüş bir şe­kilde, ellerinizin birini diğerinin üzerine çapraz bir şekilde koyun. Her bir elinizin orta parmağı ters yöndeki bir K-27 noktası üzerine gelmelidir. Ellerinizi çapraz koymanız şart değil, ama bunu yapmanız, beynin sol yarımküresindeki enerjinin bedenin sağ yarısına ve beynin sol yarımküresinde­ki enerjinin de bedenin sağ tarafına geçmesine yardımcı olur.

3. Derin nefes alırken, bu noktalara hafifçe vurun ya da masaj yapın. Nefesinizi burnunuzdan alıp ağzınızdan verin. Yaklaşık yirmi saniye devam edin. Eğer her iki elinizi de ay­nı anda kullanamıyorsanız, her iki noktaya da vuruş uygula­mak veya masaj yapmak için başparmağınızı ve parmakları­nızı kullanın.

4. K-27 noktasına hafif vuruş uyguladıktan ya da masaj yaptıktan sonra bunun etkilerini, tek elinizin orta parmağını göbek deliğinize bastırarak ve diğer elinizin parmaklarını K-27 noktalarında tutarak artırabilirsiniz. Parmağınızı göbek deliğinde tutarken, iki ya da üç kez derin nefes alın ve aynı anda da parmağımzı yukarıya çekin. Karnınızın etrafında bir gerilim hissedeceksiniz.

K-27’lere hafifçe vurmak, eğer ters yönde akmaya başla-mışlarsa enerjilerinizin doğru yönde akmasını sağlamaya ya­rayacaktır. Ters yönde akmak tam olarak, siz bir yöne gider­ken enerjilerinizin tam ters yöne gitmesi anlamma gelmekte­dir. K-27 noktalarına hafif vuruşlar uygulamak veya masaj yapmak dikkati hiç çekmeyen bir egzersizdir; öyle ki bir sı­nıftayken ya da iş toplantısmdayken bile bu tekniği kullana­bilirsiniz. Örneğin, gece geç saatte araba kullandığınızı ve uykunuzun geldiğini düşünün. Tek elinizi direksiyondan alarak K-27 noktalarına hafif vuruş uygulaması yaptığınızda büyük ihtimalle enerjinin gözlerinize aktığını ve sizi bir par­ça uyandırdığını hissedeceksiniz. Sonra arabayı bir kenara çekip, hareketleri biraz abartarak çapraz yürüyüş yapabilirsi­niz; böylece bu ayıklık hali süreklilik kazanacaktır (bu uygu­lamayı bu bölümün ilerleyen sayfalarında bulabilirsiniz). Eğer K-27 noktalarına hafif vuruştan hemen yanıt almıyorsa­nız, bedeniniz muhtemelen yorgunluğunuzu yenmenize uzun süre izin vermeyecektir. Bu durumda hemen arabanızı yolun kenarına çekmeli ve dinlenmelisiniz. Koşullarm sizi böyle bir durumda bile direnmeye zorladığı istisnai hallerde uygulamanız gereken teknikler ileride açıklanacaktır (Bölüm 8’deki Yanal Çapraz Geçiş ve Gökyüzünü Yeryüzünden Ayır­ma egzersizlerine bakınız).

K-27 noktalarına hafif vuruşlar uygulamak sizi sadece uyanık tutmakla kalmayacak, aynı zamanda daha net düşün­menizi de sağlayabilecektir. Çocukların okulda sıralarmda otururken önce öğretmenin tahtaya ne yazdığına bakıp son­ra bakışlarını yine oturdukları sıraya çevirdiğine sayısız ke­reler şahit olmuşumdur. Bazı çocuklar gözlerini tahtadan sı­raya çevirdiklerinde zihinleri ya tamamen boşalır ya da veri­len bilgi kafalarını karmakarışık eder. Bunun nedeni, çocuk­ların enerji devrelerinin gözlerin bu yukarı-aşağı hareketiyle altüst olmasıdır. Bu, travmatik bir hatırayı travmatik stres tepkisinden ayırmak amacıyla göz hareketlerinin uyuşması­nı sağlayan mekanizmadır, ama aynı zamanda yeni bilgi alı­mını da engelleyebilir. Ama, K-27 vuruşuyla, enerji devresi çocuğun gözleri yukarı ve aşağı hareket etse bile güçlü kala­caktır. Bu teknik aynı zamanda disleksi (okuma güçlüğü) ve diğer öğrenme güçlüklerinde de faydalı olduğu gibi tenis ya da okuma gibi gözlerinizin hızlı olarak bir noktadan diğeri­ne hareket ettiği her durumda faydalıdır.

Timus Bezinize Hafif Vuruş Uygulayın :

Timus bezinizin üzerindeki alana hafif vuruş uygulamak şu sonuçları meydana getirecek olan basit bir tekniktir:

• Bütün enerjileriniz üzerinde tetikleyici bir etkide bu­lunacaktır.

• Bağışıklık sisteminizi destekleyecektir.

• Gücünüzü ve canlılığınızı artıracaktır.

Bu teknik kendinizi negatif enerjiler tarafından bombar­dımana uğramış gibi hissediyorsanız, soğuk algınlığına ya-kalandıysanız, bir enfeksiyonla boğuşuyorsanız ya da bağı­şıklık sisteminiz bir şekilde tehdit altındaysa size yardımcı olacaktır. Timus beziniz, K-27 noktalarınızın yaklaşık beş santim kadar altında, göğsünüzün tam ortasında yerleşmiş­tir. Bu, bağışıklık sisteminizin kontrol bezidir. Eğer bedenini­zin ihtiyaçlarını ihmal ederek timus bezinizin zekâsını önem­semezseniz, mekanizma karışacaktır. Eğer bunu sürekli ola­rak yapacak olursanız giderek yavaşlayacak ve karışacaktır. Timusunuza hafif vuruşlar uygulamak onu uyandıracak ve düzenleyecektir (süre, yaklaşık 15 sn):

1. K-27 noktalarınıza uygulama yaptıktan sonra par­maklarınızı beş santim kadar aşağı, göğüs kemiğinizin orta­sına doğru itin.

2. Derin nefes alırken, her iki elinizin de dört parmağıy­la timus noktanıza yaklaşık 20 sn boyunca sertçe vurun (Fi­gür 3).

Birçok kişi, stres altındayken timus noktalarına otomatik olarak vurur. İnsanların büyük bir şok yaşadıklarında göğüs­lerinin orta kısımlarına nasıl hafifçe vurma eğilimi gösterdik­lerine hiç dikkat ettiniz mi? Ya da kendilerini zayıf hissettik­lerinde bu noktayı nasıl sıvazladıklarına şahit oldunuz mu? İşte siz de böyle, Tarzan’ı taklit eder gibi, size meydan oku­yan bir olayın içine girdiğinizde kendi timusunuza vurun.

Timus Vuruşunuza Enerji Testi Uygulayın. Timus testi basittir. Bir elinizin parmaklarmı timusunuzun üzerine koyun ve partnerinizden, diğer elinize enerji uygulamasını isteyin.

Dalak Noktalarınıza Vuruş Uygulayın

Bir keresinde, uzun zaman neredeyse hiç çalışmadığım bir sürecin ardından, kendimi başka bir ülkede yüz yirmi ki­şilik bir sınıfta ders verirken ve son derece hasta bir halde buldum. Bir an bayılacağımı düşündüm ve, içgüdüsel bir ha­reketle, kalan enerjim ne kadar olursa olsun düzenlemeye koyuldum; dalak “nörolenfatik refleks noktalarıma” hafif vuruş uygulamaya başladım. Orada herkesin önünde ve hiç­bir açıklama yapmaksızın sert bir biçimde kendime vuruş uygulamaya başladım. Aniden, içimde uyanan yeni hayatı hissetmeye başlamıştım, bu yeni hayat gövdemden yukarı tırmanıyor, bedenimden dışarı taşıyordu. Beni izleyen sınıfa bir an gözüm takıldığında aniden ne kadar gülünç göründü­ğümü fark ettim ve gülmeye başladım. Gülmeye ve vuruş uygulamaya devam ettim; sürekli vuruyor ve bir yandan da gülüyordum… Birdenbire, iyileşeceğimi anlayıvermiştim.

Sınıf aniden iyileşmemi kendi gözleriyle görmüştü; kaş­la göz arasında solgun ve sağlıksız halim kaybolup, yerini dengelenmiş, canlı ve renkli bir görünüme bırakmıştı. Bu, et­kili bir gösteri olmuştu. O sınıftan iki kişi, o olaydan sonra bana bu tekniği kullanmanın onları fiziksel bir teknikten öte­ye götürdüğünü yazdılar. Bir tanesi bir sağlık kuruluşunda çalışan genç bir kadındı. Kadın bir defasında kendisini fizik­sel sınırların o kadar ötesine götürmüştü ki, aniden sarsılma­ya başlamıştı, hastasının gözleri önünde yere düşmekten korkmuştu. Ardmdan, dalak noktalarına vuruş uygulamaya başlamış ve bu durumdan çabucak kurtulmuştu.

Dalak meridyeninizdeki nörolenfatik noktalara vuruş uygulamak, şunları kolaylaştırmanın hızlı bir yoludur:

• Enerji seviyenizi yükseltmenizi sağlar. ”

• Kan kimyanızı dengeler

• Bağışıklık sisteminizi güçlendirir.

Akupunktur noktalarının aksine, nörolenfatik noktalar lenf sisteminin bir parçasıdır. Dalak bağışıklık sistemi fonksi­yonunun merkezi olduğundan, dalak nörolenfatik refleks noktalarınıza vuruş uygulamak beden ritimlerinizi eşzaman-lılaştırmaya, enerjilerini ve hormonlarını uyumlandırmaya, toksinleri atmaya, enfeksiyonla başa çıkmaya, stres sırasında veya sonrasında genel kırıklıkla savaşmaya, baş dönmesiyle mücadele etmeye, kanın kimyasını düzenlemeye ve yiyecek­leri daha iyi metabolize etmeye yardımcı olur. Dalak noktala­rınıza vuruş uygulamak için şunları yapmalısınız (süre, yak­laşık 15 dk):

1. Parmaklarınızı timus noktamzdan başlayıp göğüs uç­larınıza doğru bastırarak hareket ettirin ve sonra doğrudan göğsünüze indirin. Daha sonra aşağıya, kaburganıza doğru indirin (Figür 3).

2. Yaklaşık 15 saniye boyunca çeşitli parmaklarınızı kul­lanarak sertçe hafif vuruş uygulayın, burnunuzdan derin ne­fes alın ve ağzımzdan verin.

Donna Eden