Fiziksel Hastalıkların Yansıdığı Ruh Dili

Fiziksel Hastalıkların Yansıdığı Ruh Dili

Epilepsi(sara):Eziyet çekme.Hayatı reddediş,hayatla büyük bir mücadele verme,kendine yönelik şiddet.
Amfizem:Yaşam korkusu.Kendini yaşamaya layık bulamama.
Bayılmak:Korku ve iç korkularla başedememe.
Şişmanlık:Korunma isteği,aşırı duyarlılık,rahat yaşama isteği.
Kistler:Acı olaylara takılma,acılarla beslenme ve sahte büyüme.
Sağırlık:Reddediş,inatçılık,hayatta işitmek istemediği şeylerden doygunluk ve bitkinlik.
Diyabet(Şeker Hastalığı):Geçmişteki seçimlerden pişmanlık duymak.Hayatı kontrol altına alma ihtiyacı.Derin üzüntü.
İshal:Korku,reddetme,kaçmak.
Baş dönmesi:Kaçış,dağınık düşünce,Görmeyi reddetme.
Kulak ağrısı:Kızgınlık,aşırı yüklenmek,fazla kargaşa,kavga eden ana ve baba.
Egzama:Aşırı muhalefet,düşmanlık,zihinsel paradigma.
Ödem:Kendine zarar veren olayı veya düşünceyi bırakmaktaki güçsüzlük.
Dirsek ağrısı:Karar vermekte zorlanma,kararsızlık.
Kistik Fibroz:Hayatın size mutluluk getirmeyeceğine dair derin inanç,kendini zavallı görme.
Tetanoz:Kızgın,yiyip bitiren düşüncelerden kurtulma ihtiyacı.
Boğaz sorunları:Kendi adına konuşamamak,çok sessiz kalmak,yutulmuş kızgınlık,tıkanmış yaratıcılık,değişme korkusu.
Timüs:Kendi kendisiyle çelişki,Hayat bana zulum düşüncesi,şizoid düşünceler.
Tiroid:Aşağılanmak,İstediklerini yapmakta zorlanma.Sabırsızlık.
Kulak çınlaması:Dinlenmeyi reddetmek,içindeki 6.hisse kulak vermemek,inatçılık.
Ayak parmakları kaşıntısı:Geleceğin küçük ayrıntıları,sağ ayak baş parmak;yola çıkma zamanı.
Bademcikler:Korku,bastırılmış duygular,düşünce bozukluğu.
Tüberküloz:Bencillikle kendi kendini yok etme.Hükmedici ve sadist düşünceler,öç alma isteği.
Diş hastalıkları:Uzun süreli kararsızlık,karar vermek için düşünceleri analiz edememe.
Sinüs sorunları:Çok yakın bir insandan tedirgin olma veya güvenememe.
Cilt sorunları:Takıntılı duygu ve düşünceler,Endişe,kaygı,eski derine gömülmüş bir tehlike,dokunulma ihtiyacı.
Disk kayması:Hayattan bir destek görememek,aşırı duygusuzluk ve kararsızlık.
Horlama:Kalıplaşmış düşüncelerden kurtulma ihtiyacı ve ortam değişikliği.
Omurilik Menenjiti:Aşırı aile uyuşmazlığı,Kızgınlık ve öfke dolu bir ortamda yaşamak,aşırı içsel kargaşa,destek yoksunluğu.
Omurga:Hayatın esnek desteği.
Dalak: Obsesyon tekrarlama duygu ve düşüncesi,Bir şeylere aşırı tutku.
Kısırlık:Hayat sürecinde duyulan korku ve direnç yoksunluğu,bilinçaltı tıkanması,bastırılmış iç güdüler.
Kekemelik:Güvensizlik,kendini ifade etmekte zorlanma,Ağlamasını zorlayarak bastırması.k
Karın Ağrısı:Zihinsel tahriş,sabırsızlık,çevreden duyulan rahatsızlık.
Kolit:Aşırı derecede katı ana ve baba baskısı,eziyet çekme ve yenilgi duygusu,şefkate duyulan ihtiyaç.
Koma:Korku,bir olay ve olgudan kaçma istemi,aşırı iç güdüsel tepki ve irade zayıflığı.
Konjunkivit:Hayatta görülen şeylere öfke ve düşkırıklığına uğrama.
Kabızlık:Eski düşüncelerden sıyrılamama,geçmişe saplanmak,bazende cimrilik.
Koroner Trombos(kalp-damar tıkanıklığı):Yalnızlık duymak ve korkmak.Yeterince bir işe konsantere olamamak ve başarısızlık korkusu,panikleme.
Kramplar:Gerginlik,korku,kendini çok sıkmak her konuda.
Ağlamak:İçsel üzüntü ve bilinçaltından çıkan transendental verilerin insanı duygulandırması.
Cushing hastalığı:Zihinsel dengesizlik.Sürekli çılgınca fikirler üretme istemi,aşırı güçlü olma durumu.
Çıban:Kendine yapılan haksızlığa karşı ruhun fiziksel tepkisi,sinirsel tepkinme,aşırı hissel ruh hali.
Katarakt:Geleceğe umutla bakmakta zorlandığı yaşantı veya insan yaşayış şekilleri.
Selülit:Çocukluk acılarına takılı kalmak.Geçmişteki kötülükleri unutamama.İlerlemekte zorlanma,kendi yolunu çizmede zorlanma.
Ürperme:Ruhsal kasılma,geriye çekilme regresyon,uzaklaşma arzusu.yalnız kalma ihtiyacı.yalnızlık sevgisi.
Kolesterol:Haz kanallarının tıkanması,haz almakta zorlanma.Haz alma korkusu.
Kronik hastalıkları:Değişimi reddetmek,gelecekten korkmak,kendini güvende hissetmemek.
Soğuk algınlığı:Aynı anda birden çok işi yapma isteği,zihinsel karışıklık,incilme ve yalnızlaşmalar.
Nefes kokması:Uyku saatlerinden ruh rahatsız olması,kızgınlık ve intikam dolu düşünceler.
Denge kaybı:Dağınık düşünceler,kararsızlık.
Kellik:Korku,gerginlik,her şeyi kontrol altına alma istemi,aşırı cinsel istem.
Yatağı ıslatma:Anne veya baba korkusu,çocuk iç güdüsünün bozukluğu,genellikle baba kaybı yada korkusundan oluşur.
Geğirme:Hayatı çabucak öğrenme istemi.Rahatta olduğunun ama kaygıların devam ettiği durum.
Yüzde siyah noktalar:Kendini kirli ve sevgisiz hissetmek,yaşamla uyumsuzluk,hayal güçü.
İdrar sorunları:Endişe,bazı şeylerden bıkkınlık,eski düşüncelere saplanma.
Kanama:Haz alma duygusunu yitirme.Kızgınlık.
Dişeti kanamaları:Hayattan aldığı kararlarda yanlış yapma.İşlerin yolunda gitmemesindeki gerçek sebebi.
Uçuk ve kabarcıklar:Korku,duygusal korunma yoksunluğu.
Astım:Boğulmuşluk duygusu ve iç sorunların veya kompleklerin devamlı bilinçdüzeyine çıkması.
Astım Nöbeti:Korku,hayata güvenmeme,bir yanın hep çocuk kalma.
Artrit:Sevilmediğini hissetme,eleştirilmek ve kırgınlık.
Arterioskloz:Direnme,gerginlik,katılaşmış dar monoton ve rutin düşünceler,çok baskıcı olma.
Kurdeşen dökme:Küçük ve gizli saklanmış korkular.
Hodgkin Hastalığı:Suçlama ve yetersiz olmaktan duyulan büyük korku.Yaşamdan zevk alamama.
Hipertiroid:İstenen şeyi yapamamaktan duyulan aşırı düşkırıklığı.Önce canan sonra can denen ruh hali.
Hipoglisemi:Hayatın büyük yükü altında ezilme ruh hali.
Hiperventilasyon:Korku,değişime karşı koymak.Gidişattan hoşlanmamak.
İktidarsızlık:Kendini ezik ve yetersiz görmek,bazı işlerde başarısızlık,panik,cinsel baskı,gerginlik ve suçluluk hissi.Eşe duyulan hoşnutsuzluk ve geçmiş yaşantısında anne korkusu.Kız çocuklarıyla çok arkadaşlık etme.
Hazımsızlık:İçgüdesel korku,kaygı,başa çıkamama.
Grip:Kitlesel karamsarlık ve inançlara uyum,korku ve modaya uymama.
İçe dönmüş tırnak:İlerlemekten duyulan endişe ve suçluluk duygusu.
Deli-doluluk:Aileden kaçış.Bayanlara aşırı düşkünlük,iletişimde suçluluk.
Uykusuzluk:İçsel kaygı,aşırı sabır tüketimi,kaygı,korku,birşeyin çok etkisinde kalma,bazı çözülmesi gereken problemleri çözememe.Aşırı sabırsızlık.
Kaşınma:Doyumsuzluk,tutkun olma ve esaret.
Sarılık:İçsel ve dışsal ön yargı.Korku,dengesiz mantık.İçsel ve dışsal korku ve panikleme.
Çene sorunları:Kızgınlık ve intikam duygusu.İnatlaşma.
Keratit:Aşırı kızgınlık ve sert mizaç.
Böbrek sorunları:Yargılama,düş kırıklığı,başarısızlık.Çok düşüncede kalarak nefes yutma.
Diz sorunları:İnatçı ego ve gurur.Taviz verememe.uzaklaşamama,Esnek olamama.
Larenjit:Öfkeli olmak,otoriteye başkaldırma,çok konuşmamayı sevmeme.
Cüzzam:Hayatla başedememe,teniz ve iyi olmadığına dair inanç.
Lösemi:İlham ve yaratıcılığın hunharca yok edilmesi.Çok sevilme istemi.
Ülser:Korku.yetersiz olduğuna dair duyulan güçlü inanç,stres.
İdrar yolları enfeksiyonları:Genellikle karşı cinse veya sevgiliye duyulan öfke.Başkalarını suçlama alışkanlığı.
Rahim akıntısı:Eşe duyulan kızgınlık,cinsel suçluluk duygusu,kendini cezalandırma.
Varis:Bulunduğu yerden ve konumdan rahatsızlık duymak.Monotonluk ve rutinlik,Aşırı yük altında bulunmak.
Cinsel hastalıklar:Cinsel organların günah ve pislik yuvası olduğuna inancı,suçluluk,Cinselikte yanlış yapmak inancı.
Vitiligo(Ciltteki beyaz noktalar):Ait olamama,Kendini birçok şeyin dığında hissetme.Yalnız yaşamdan ve özgürlüğe aşırı düşkünlük.
Siğil:Küçük nefretler duyma,çirkin olduğuna inanma.
Yirminci yaş dişinin çıkması:Sağlam bir temel yaratmak için gereken zihinsel hazırlığı yapmamak.
Aids:Kendini reddetmek,cinsel suçluluk ve yetersizlik duygusu.
Alkolizm:Yararsızlık,geçmişe özlem ve tıkanma,suçluluk,yetersizik duygusu,kendini reddetme.
Alerjiler:Kendi gücünü reddetme.
Alzheimer:Yaşamı terketme arzusu.Hayatı olduğu gibi kabul edememe.
Amnezi:Korku,hayattan kaçış,kendi ayakları üzerinde duramama.
Anemi:Evet,ama yaklaşımı hep ortada kalma yaklaşımı,yeterli olamama korkusu.
Ayak bileği:Hareket ve yol belirleme gücü.
Anoreksi:Hayatı reddetmek,aşırı korku,kendinden nefret etme ve reddedilme.
Anüs kanaması:kızgınlık ve öfke.
Anksiyete(kaygı):Hayatın akışına ve gidişatına güven duymama.
Apati:Duygulara izin vermemek.Kendini ölü gibi hissetme.korku.
Apandisit:Korku,korunma ihtiyacı,duyguları yargılamak.
Kollar:Hayat deneyimlerini kucaklama kapasitesi ve yeteneği.
Nefes sorunları:Hayatı dolu dolu yaşamaktan korkmak.Yaşamda yeri olmadığını hissetmek.
Bright hastalığı:Hirbirşeyi doğru yapamayan bir çocuk gibi hissetmek ve başarısızlık.
Bronşit:Bağrılıp çağrılan aile ortamı yada çevresi.
Çürükler:Yaşamda küçük engeller kendini cezalandırma.
Yanıklar:kızgınlık ve alev alen yanan öfke.
Kabaetler:Gevşeklik,kabulleneme ve güç yoksunluğu.Kendi güçsüzlüğünü saklama.
Nasırlar:Katılaşmış kavram ve düşünceler ve somut kokular.
Kanser:Derin acı,uzun süre taşınan kırgınlık,sır,hüzün bedeni kemirmesi.Nefreti içine gömmek.Çok büyük bir acıyı ruhundan atamam.
Kandidia:Aşırı öfk ve düşkırıklığı,kendini parçalanmış hissetmek.İlişkilere güvenmemek ve alıcı bir kişilik.
Beyinde tümör:Yanlış programlanmış inançlar.inatçılık,dik kafalılık,değişime açık olunamama.
Barsak sorunları:Eski ve ihtiyaç duyulan şeyi atmaktan korkmak.
Kemik sorunları: Otoriteye karşı tepki,kasların ve düşüncenin esnekliğini kaybetmesi.
Kan basıncı:Uzun zamandır çözülemeyen duygusal sorun.
Kan sorunları:Sevinç yoksunluğu ve düşüncelerin özgürce dolaşamaması.
Kas sorunları:Aşırı korku.Herkesi ve her şeyi çılgın bir şekilde kontrol altına alma arzusu,güven duymanın derin ihtiyacı.
Tırnak yemek:Çaresizlik ve düşkıeıklığı,kendini içsel yemek,anne babaya duyulan öfke.
Narkolepsi:Herşeyden uzaklaşma istemi,aşırı korku,bulunduğu ortamdan sıkılma.
Mide bulantısı:Korku,bir fikri yada edinimi kabul edememe.
Boyun ağrıları:Soruna bir başka açıdan bakmayı reddetmek,inatçılık,esnek olamama.
Nefrit:Düşkırıklığı ve başarısızlıpa gösterilen aşırı tepki.
Sinir krizi:Benmerkezcilik,iletişim yollarını tıkamak.
Sinirlilik:Korku,evham,mücadele,acelecilik.hayata güvenememek.
Nevralji(Sinir ağrısı):Suçu cezalandırmak.iletişim konusunda şiddetli üzüntü.,
Karaciğer sorunları:Sürekli şikayet etmek.kendini devamlı kandırmak.Haklı çıkmak için sürekli başkalarında hata bulmak.kendini kötü hissetmek.
Akciğer sorunları:hayatı kabul etmemek,depresyon,üzüntü,dolu dolu bir yaşama kendini layık görmeme.
Menapoz sorunları:Artık istenmemekten korkmak,yaşlanma korkusu,kendini kabullenmeme.
Aybaşı sorunları:Kadın olmaktan duyulan suçluluk duygusu,cinsel organların günah ve pis olduğu inancı.
Migren:Köşede sıkışıp kalma duygusu,cinsel korkular.
Düşük:Gelecek korkusu.Şimdi değil daha sonra yanlış zamanlama.
Dudak uçuğu:Korku,hayatı küsümzeme alışkanlığı,kendini ve başkalarını aşırı eleştirme,herşeyde fazla eleştirşisel detay arama.
Kalp damarlarının daralması:Zihinsel katılık,katı yüreklilik,irade eksikliği,esnek olamama.
Kuduz:Kızgınlık.çözüm yolunun şiddet olduğu inancı.
Kızarıklık:Gecikmelerden duyulan rahatsızlık,utanma bilinçaltı,dikkat çekmenin çocuksu yolu.
Romatizma:Kurban,hep haksızlığa uğradığını hissetme.Sevgi yoksunluğu,iklime ruhun gösterdiği negatif etki.bacak ve diz kefaneti.
Raşitizm:Duygusal beslenme eksikliği sevgi ve güven eksikliği.
Yılancık:Başkalarının hayatına çok fazla karışmasına olanak tanımak.Kendini yeterince iyi bulmamak.,
Deniz tutması:Korku,ürperme,çocuklukta yaşadığı tutku,duygusal aşk tutkusu,kontrolü yitirme.
Bunama:Çocuğın güven dolu sanılan dünyasına geri dönmek.Bakım ve ilgi talep etmek.etrafındakileri bir çeşit kontrol etme yolu.kaçış.
Zona:Korku ve gerginlik,aşırı duyarlılık.
Burun kanaması:Kabul görme isteği,önem verilmeme duygusu,aşırı sevgi istemi.
Uyuşma:Başkalarını umursamama,sevgi vermemek ve zihinsel duyarsızlık.,
Yumurtalıklar:Yaratıcılık noktasındaki gizli gizemin imajinatif rölü.,
Pankreas:Hayatın tadında doyumsuzluk ve herşeye karşı duyulan bastırılmış açlık.
Parkinson hastalığı:Korku,herkesi ve herşeyi aşırı kontrol etme arzusu,katı kuralcı.
Peptik ülser:Yeterli olamama inancı,başkalarını memnun etme kaygısı.
Hipofiz:kontrol etmede zorlanma.
Zatürree:Umutsuz,hayattan bıkkınlık,duygusal yaraların iyileşmesine izin verilmemesi.
Çocuk felci: paralize eden kıskançlık.birisini durdurma istemi.,
Burun akması:içsel ağlama,çocuksu gözyaşı,kurban.
Prostat sorunu:zihinsel korkuların erkekliği zayıflatması,geçmiş cinsel hatalar,cinsel baskı ve suçluluk,yaşlanma korkusu.
Apse:İncinme,kücümseme,inkitam duyguları içinde dönüp durma.
Karın ağrısı:Korku,başlamış bir olayı,süreci durduramamak.,
Kazalar:İstediğini dile getirememe,aşırı duygusal ve zihinsel takılma ve dalma.
Ağılar-sızılar:Farklı dokunuşlar istemi,sevgiye ve ilgiye olan büyük istek.
Sivilce.Kendini kabul etmemek,sinirsel ağ,kendinden hoşnut olmamak,kendini düşünme ve aileye çok yüklenmek veya bağlılık.

Bağımlılıklar:Kendinden kaçmak,akıl sabunma mekanizmasında mantığa bürünme,kendinde buluna ruhsal veya fiziksel eksikliği bir başkasında tamamlama.
Addison hastalığı:Derin boyutta duygusal yoksunluk,kendine duyulan yoksunluk.
Lenf bezleri:Ailede çatışmalar ve kavgalar,ailede yada çevrede istenmediğini hissetmek.
Adrenal sorunlar:Yenilgi duygusu,kendine aldırış etmeme,endişe.
Yaşlılık sorunları:Toplumsal inançlar,doygunluk,eski düşünce inanç ve tecrübeler,şimdiyi reddetme ve şimdiyle savaşma.
Bitkinlik:Can sıkıntısı,yaptığı işi sevmemek,yaşamdan uzaklaşma.
Ayaklar:Kendimizi,hayatı,başkalarını anlama ve kapasite durumu.
Kadın sorunları:Kendini dişiliğini,dişilik prensibini reddetme.
Fibroid tümör ve kistler:Eşe derinden kırılma ve bu kırgınlığı besleme,kadınlık benliğine darbe vurma.
Frijidlik(cinsel soğukluk):Korku,haz almadan korkma,cinselliğin kötü olduğuna dair inanc,sevgi ve cinsellikten uzaklaşıp,uzun süre yalnızlaşma.
Safrataşı:Katı düşünceler,lanetleme ve gurur.
Kangren:Mecazi düşünceler,işler tıkanıyor,zehirli düşüncelerin sevinci boğması.
Gastrit:Uzun süren kararsızlık ve stres
Guatr:Üzerindeki baskılara duyulan nefret,doyumsuzluk ve lüzümsuz- büyük konuşmak.
Gut hastalığı:Tahakküm etme ihtiyacı,sabırsızlık,kızgınlık.
Kalça sorunları:Büyük kararlar almada duyulan korku.Gidilecek bir yönün olmaması.
Herpes:Cinselliğin ayıp olduğu toplumsal inancı kabul etme.Cezalanma kabullenme,cezalanma ihtiyacı,utanç duygusu.
Fıtık:Zedelenmiş ilşkiler,gerginlik,bunalım.
Hepatit:Değişime direnç,korku,kızgınlık,nefret.Öfke ve gazap.
Hemoroid:Geçmişe duyulan kızgınlık,geçmişin sorumluluğu altında ezilme.
Saman nezlesi:Duygusal tıkanma,zamanla yarış,suçluluk.
Dişeti hastalığı:Nefret,kıskançlık,sevgi eksikliği,çok hareketlilik.
Kalp krizi:Uzun süreli duygusal sorunlar,özlem ve kalbin katılaşması,stres,zorluklar.
Parmaklar:Hayatın detaysal açılımını Simgeler.
Baş parmak:Akıl ve endişeyi simgeler.
İşaret parmak:Ego ve korkuyu simgeler.
Orta parmak:Cinsellik ve çevre ilişkilerini simgeler.
Yüzük parmaK:Birlikte olmayı ve üzüntüyü simgeler.
Küçük parmak.Aile ve sahte bir görünüm verme çabasını simgeler.
Akne:Bulunduğu ortamdan rahatsız veya sıkılmışlık.
Sedef:Çocukluktan başlayan ailevi sorunların içinde kalma ve bu sıkıntıyı ilerleyen yaşa göre üzerinden atamama,hep yerinde sayma,sorunları içte biriktirme.