Kırmızı Reishi Mantarının Faydaları

Kırmızı Reishi Mantarının Faydaları

Ürünler ilaç değildir, gıda takviyesidir.

Bağışıklık sistemi hastalıklarla mücadelede çok önemlidir.

İmunfort® reishi mantarı, selenyum, çinko, ko-enzim Q10 ve B vitamin kompleksi içeren bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilecek doğal bir gıda takviyesidi
İmunfort® içeriği

• Reishi mantarı (ganoderma lucidum)

• Selenyum

• Çinko

• B vitamin kompleksi

• Ko-enzim Q10

İmunfort® kullanımı

• İmmun (bağışıklık) sistemin uyarılması

• Çeşitli kanser türlerinin destek tedavisi

• Kemoterapi ve radyoterapinin etkisinin arttırılması

• Kanser tedavilerinin yan etkilerinin azaltılması

• Grip gibi mikrobik hastalıkların engellenmesi ve destek tedavisi

• Şeker hastalığı

• Yüksek tansiyon

• Karaciğer iltihabının (hepatit) destek tedavisi

• Alerjik hastalıklar

• Antioksidan

• Yaşlanmanın yavaşlatılması

• Kan yağlarının yüksekliği

• Damar sertliğinin engellenmesi ve destek tedavisi

• Romatizmal hastalıklar

• AIDS

gibi sağlık sorunlarında yardımcı gıda takviyesi olarak kullanılabilir.

Kullanım önerisi

Tedavi alan hastalarda destekleyici olarak günde 3 defa birer kapsül yemeklerden önce veya sonra, vücut direncini arttırmak ve grip gibi enfeksiyonlardan korunmak için yardımcı gıda takviyesi olarak günde 2 kapsül alınması önerilir.

REISHI MANTARI (GANODERMA LUCIDUM L.) bir mantar türü olup, ‘linghzi’, ‘ganoderma lucidum’ veya ‘ÖLÜMSÜZLÜK MANTARI’ olarak anılan geleneksel uzakdoğu tıbbında yoğun olarak faydalanılan mantardır.

Baş ve gövdesi 4000 yıldan uzun bir süredir geleneksel Çin tıbbında tedavi için kullanılan REISHI MANTARI ile ilgili son 30 yıldır Amerika, Japonya da çok sayıda bilimsel araştırma yapılmış ve sağlık için yararları olabileceği, tıbbi tedaviye yardımcı olabileceği gösterilmiştir.

Düzenli olarak kullanıldığında vücudun zindeliğini ve sağlığını korumada yardımcı olmaktaktadır. REISHI MANTARI, IMMUN (bağışıklık) sistemini desteklemede en çok faydalanılan bitkilerin başındadır. Dünyada kanserin tamamlayıcı tedavisinde ve IMMUN (bağışıklık) sisteminin desteklenmesinde en çok yardımı alınan doğal bitkilerden biridir.

REISHI MANTARI’nın yardımcı gıda takviyesi olarak alınabildiği durumlar aşağıda belirtilmiştir;

• Çeşitli kanser türlerinin tedavisi

• IMMUN (bağışıklık) sisteminin uyarılması

• Yaşlanmanın yavaşlatılması

• Antioksidan

• Damar sertliğinin engellenmesi veya azaltılması

• Alerjik hastalıklar

• Tansiyon yüksekliği

• Bronşit ve astım

• Kan yağı (kolesterol ve trigliserit) yüksekliği

• AIDS

• Karaciğer iltihabı (hepatit)

• Romatizmal hastalıklar

• Uykusuzluk

• Şeker hastalığı

REISHI MANTARI’nın içinde temel etkili madde beta-D glukandır. REISHI MANTARI, IMMUN sistem (bağışıklık sistemi) hücrelerini (monosit, makrofaj, dentritik hücre, nötrofil ve doğal öldürücü hücreler) uyarmada yardımcı olan eşsiz bir yapıya sahiptir (Brown GD, J Exp Med. 2003).

REISHI MANTARI kanser hastalarında yapılan çalışmalarda bağışıklık sistemine yardımcı olduğu, hatta bir çalışmada da akciğer kanseri olan hastalarda yaşam kalitesini % 65 oranında desteklediği gösterilmiştir.

Laboratuvar çalışmalarında REISHI MANTARI’ nın lösemi, meme, sarkom, kalın bağırsak, karaciğer, mesane (idrar yolları ve idrar torbası) ve prostat kanseri hücrelerinin öldürülmesine yardımcı olduğu tespit edilmiştir. Bir araştırmada da lösemi hücrelerini normal hücrelere dönüştürerek faydalı olabileceğinin gösterilmesi nedeni ile heyecan yaratmıştır ve çalışmalar devam etmektedir (Chan WK, J Hematol Oncol. 2008).

Hayvan çalışmalarında REISHI MANTARI’nın meme, prostat kanseri hücrelerinin yayılma riskinin azalmasına, çeşitli kanser hücrelerini öldürülmesine ve kanserin damarlamasının engellenmesine yardımcı olduğu gösterilmiştir.
REISHI MANTARI özellikle kemoterapi, kanser aşıları ve kanser tedavisinde kullanılan antikorların etkinliğini arttırmada yardımcı olabileceği için ön plana çıkmıştır (Lin CC, Cancer Immunol Immunother 2011 Apr 17).

REISHI MANTARI ile yapılan bir çalışmada kalınbağırsakta kansere dönüşebilen polipleri olan hastalarda poliplerin oluşumunu belirgin azaltarak yardımcı olduğu gösterilmiştir (Oka S, Hiroshima J Med Sci. 2010). Bu çalışma REISHI MANTARI’ nın kanserden korunmada da çok yararlı olduğunu düşündürmektedir.

Yapılan bilimsel araştırmaların değerlendirildiği 2012 Cochrane analizinde REİSHİ MANTARI’ nın bağışıklık sistemi ve kanser ilaçlarının faydasını arttırabileceği yönünde kuvvetli bilimsel kanıtları olması nedeni ile kanserin tamamlayıcı tedavisinde kullanılabileceği kabul edilmiştir (Jin X, ve ark. Ganoderma lucidum (Reishi mushroom) for cancer treatment. Cochrane Database Syst Rev 2012 Jun 13;6:CD007731.).

Ayrıca yeni yapılan başka bir çalışmada da kemoterapi veya radyoterapi alan meme kanseri hastalarında Reishi Mantarı verilmesi ile kanser tedavilerine bağlı halsizlik ve yorgunluk yakınmalarında iyileşme olduğu, bağışıklık sistemi parametrelerinde iyileşme elde edildiği saptanmıştır (Zhao H, ve ark.Evid Based Complement Alternat Med. 2012;2012:809614. Epub 2011 Dec 10. Spore Powder of Ganoderma lucidum Improves Cancer-Related Fatigue in Breast Cancer Patients Undergoing Endocrine Therapy: A Pilot Clinical Trial.). Bu araştırmalar bilimsel temele dayalı bir şekilde kanserin tedavisinde tamamlayıcı olarak Reishi mantarının kullanımının önünü açmıştır.

Selenyum:

Selenyum, sağlık idamesinde çok önemli olan ve kansere karşı etkili doğal maddelerin başında gelmektedir. Bir çok çalışmada meme, yemek borusu, akciğer, mesane, karaciğer ve prostat kanseri gibi çeşitli kanserlere karşı yardımcı olarak etkinliği gösterilmiştir. Günlük yararlı olduğu dozlar 200 mikrogram düzeylerine ulaşmaktadır. Günlük gıdalarla alınan selenyum miktarı 60-100 mikrogram civarında olup kanser ve enfeksiyon gibi durumlarda hem gıdalarla alım azlığına hem de ihtiyaç artışına bağlı eksikliği gelişebilmektedir. Bu da bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasını bozarak vücudun hastalıklara direncini azaltmaktadır.

Kuvvetli antioksidan etkinliği ile bir çok kansere karşı koruyucu olabileceği bilim dünyasında genel kabul görmektedir. Kemoterapi ve radyoterapi alan hastalarda normal hücrelerin tedaviden hasar görmesi azaltılırken tedavinin etkinliği ise arttırılmasına yardımcı olmaktadır. 1996 yılında yapılan bir çalışmada günde 200 mikrogram selenyum verilen yaşlı insanlarda kanser görülme sıklığının verilmeyenlere göre %42 azaltıldığı gösterilmiştir (Clark L, JAMA, 1996).

Çinko:

Çinko, metalik kimyasal element olup eksikliğinde büyüme geriliği, cinsel olgunlaşmanın bozulması, bağışıklığın bozulması ve ishal görülmektedir. Çinko’nun bağışıklık sisteminin düzgün çalışması, yara iyileşmesinin hızlanması, cilt ve kaslarda yaşlanmaya bağlı değişikliklerin yavaşlatılması, gribal enfeksiyonların şiddetinin azaltılması, yaşa bağlı maküler hasarın azaltılması gibi yararları bulunmaktadır. Yeni yapılan bir çalışmada tedaviye dirençli kanser hücrelerinin ilaçlara yanıt vermesini sağlamada yardımcı olabileceği gösterilmiştir.

Ko-enzim Q10:

Ko-enzim Q10, aerobik metabolizmaya sahip insan ve diğer canlılarda bulunan, hücresel solunumda elektron taşınmasında görevli bir moleküldür. Hücrenin enerjisi için gerekli ATP üretiminde rol oynar. Kalp hastalığına bağlı göğüs ağrısı, tansiyon yüksekliği, kalp yetmezliği, bağışıklık sisteminin uyarılması, kemoterapiye bağlı yan etkilerin azaltılması, kanserden korunma, AIDS, migrenin önlenmesi, Parkinson hastalığı, zayıflama ve vücudun zindeliği için yardımcı destek olarak yaygın kullanılmaktadır.

B vitaminleri:

B vitaminleri, suda eriyen vitaminlerden olup kan hücrelerinin yapılması, hücrelerin temel yapıtaşı DNA sentezi, yağ metabolizması, hücrelerde enerji sağlayan mitokondri işlevinin düzenlenmesi, bağışıklık sisteminin iyi çalışması, sinirlerin korunması ve işlevlerinin düzenlenmesi, metabolizmanın düzenlenmesinde hayati rol oynamaktadırlar.