KOZMİK FREKANSLAR NASIL ÇALIŞIR VE ŞİFA VERİRLER

KOZMİK FREKANSLAR NASIL ÇALIŞIR VE ŞİFA VERİRLER

FREKANSLAR NASIL ÇALIŞIR VE ŞİFA VERİRLER?
Bu soruyu yanıtlamak için, gerçek dünyanın çeşitli enerji sistemlerinin yani uzayda ya da evrende özgür bir şekilde bulunan enerji-bilgi alanlarının toplamı olduğunu anlamalıyız. Herhangi bir zamanda bu enerji alanları, iki taraflı iletişim kanalları yaratarak alt bilincimizle bütünleşir. Bunlar kozmik frekanslardır. Bu frekanslar gözle görünmeyen enerjilerin yani “ruhumuzun maddesinin” dünyasına aittir. Bu nedenle alt bilincimiz tarafından kolayca tanınırlar ve vücudumuzun her bölgesi ile kolayca etkileşim içine girerek hastalıkları iyileştirirler.

 

Bununla birlikte, zihnimizin ne olup bittiğini anlaması zordur, bazen imkânsızdır. Bir insanın birincil isteğinin temelde şifa sağlanması gerçeğine dayanarak Kozmik Enerji Frekanslarına verilen cevap da şifa ile ilişkilidir. Bu nedenle “şifa” kelimesi Kozmik Enerjinin ilk kelimesi haline gelmiştir.

 

Hastalığın tedavisinin teknik mekanizması oldukça basittir. Vücudun her organının ya da dokusunun, frekansların gözle görülmeyen seviyelerinde (kendi titreşim seviyelerinde) kendi ahenkleri bulunur. Bir hastalık ortaya çıktığında doğal denge (frekansların doğal titreşimleri) değişir. Şifacı mevcut olan çeşitli frekanslardan hasta organın dalga özelliğine en yakın olan frekansı seçer ve o organa şifa verir. Aynı zamanda organizmanın bütünü için genel bir terapatik etki sağlanmış olur.

 

Bundan başka, organizmanın temel enerji merkezlerine – çakralara – büyük bir önem verilmektedir. Hasta organ enerji merkezi çakra ile iletişim kurmayı keser. Bu nedenle şifacının amacı çakranın fonksiyonunu dengelemek ve bu yoldan organı şifalandırmaktır.

 

UYARI:  İşbu BLOG içerisinde yer alan  bilgi ve uygulama teknikleri  tedavi amacı taşımamaktadır. Söz konusu bilgiler bu tekniği öğrenmek için eğitime katılan katılımcıyı  bilgilendirmek amaçlı olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir. Verilen bilgiler hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlaka bir doktor tarafından yapılması gereken son derece ciddi bir işlemdir.

 

Her türlü hastalık ve sair tedavi gerektiren sorunlar için  doktora danışılmalıdır.