Kozmik Miras

Kozmik Miras

ELDERS (Büyükler Meclisi)

Anrita Melchizedek kanalıyla

Kozmik Mirasınızı daha çok anlamak için, yaklaşık M.Ö. 11,000′de Mısır ve Sümer kültürleri vasıtasıyla Atlantis’in Çöküşünden gelen çokboyutlu anılarınızı paylaşmak istiyoruz. Daha önce açıkladığımız gibi, Atlantis’ten gelen En Yüksek Potansiyelinizin eterik kayıtları Atlantis’in Çöküşünden hemen önce Mısır’daki Tek Birlik Bilinci Portalında saklandı ve sizler M.Ö. 10,800 den M.Ö. 8640′a kadar Aslan Çağı sırasında Foton Bandına tekrar girmek üzereydiniz. Ancak, Foton Bandına girmenizden hemen önce Galaktik Işık Federasyonu bir toplantı düzenledi. Bilebileceğiniz gibi, Galaktik Işık Federasyonu bir Yıldız Sistemleri organizasyonudur, karanlık ve güce açlık duyan varlıkların savaşlar yaratmasını ve farklı Yıldız Sistemlerini ele geçirmelerini önlemek için birkaç milyon yıl önce oluşturulmuştur. Tek amacı karanlık bölgelere Işık ve Sevgi getirmek olan, 200,000 Yıldız Sisteminden oluşan bir organizasyondur. Galaksinin bu çeyreği için Galaktik Işık Federasyonu Sirius’un eteriğinde varolur ve birçoğunuz Galaktik Işık Federasyonunun irtibat subayları veya onur üyelerisiniz.

Mesih Bilinci ızgarasının yıkımını ve Foton Bandına girişinizi takiben altı Kozmik ışının geri çekilmesiyle çokboyutlu anılarınızın çoğunu yakında kaybedeceğinizi bilerek, sizler de dahil Galaktik Işık Federasyonunun üyeleri tüm İnsanlığın En Yüksek Hayrı için İleri Doğru Evriminize devam etmenin en iyi yolunu bulmak için toplandınız. Galaktik Işık Federasyonunun üyeleri olan Pleiadesli Işık Temsilcileri ve Siriuslu Işık Ekibi ile Anunnaki sizin İleri Doğru Evriminizde en çok etkiye sahip oldukları için, Siriusluların ve Anunnaki’nin onlara tahsis edilen Dünyadaki bölgelerde öğretilerine devam etmelerine ve belirli kültürlere enkarne olmalarına karar verildi. Sirius Işık Ekibine öğretilerine Afrika’da devam etme izni verildi ve daha sonra göreceğiniz gibi, Mısır’ın yeniden doğuşunda ana etki Sirius idi. Anunnaki de Mısır’ı istedi, çünkü geçmişte Mısıra müdahale etmişlerdi. Ama, onlara bu seçenek verilmedi ve bunun yerine bugün Filistin olarak bilinen Mezopotamya ve Doğu Akdenizi kapsayan bölgeyi seçtiler. Pleiadesli Işık Temsilcilerine belirli bir bölge verilmedi, ama İnsanlığın bilinci Pleiadesli Işık Temsilcileri tarafından ışıklandırılan Mesih Bilincinin ikinci seviyesine geçiş yaparken, onlar Sirius Işık Ekibi ile yakın çalışmaya devam edeceklerdi, ayrıca Alycone vasıtasıyla koşulsuz Sevginin bu beşinci boyut frekansına bağlantınızı güçlendireceklerdi. Ve aslında onların durumlarını onurlandırmak için Ma-at, Ra ve P’tah gibi birçok Mısır tanrısına Pleiadesli Işık Temsilcilerinin isimleri verildi.

Yaklaşık M.Ö. 11,000′de Büyük Piramidi inşa ederken, Thoth’un öncülük ettiği Pleiadesli Işık Temsilcileri ve Siriuslu Işık Ekibi yeraltı tünelleriyle Büyük Piramit ve Sfenks’e bağlanan ve ayrıca Büyük Piramidi Güneş’e, Alcyone’a, Sirius’a, Andromeda’ya ve Orion’a hizalayan Tek Birlik Bilinci portalındaki En Yüksek Potansiyelinizle ilgili eterik kayıtları mühürledi. Güneşiniz ikiz bir Yıldızdır ve Sirius’un Spiritüel Çocuğudur ve İlksel Işık Ruhunuz veya bireyselleşmiş Ruh ışını vasıtasıyla yalnızca sizin bireysel ve kollektif mavikopyanızı taşımaz, aynı zamanda En Yüksek Potansiyeliniz ile ilgili Sirius’tan gelen kodlamaları da taşır. Elbette Sirius sizi Sirius Işık Ekibine, Büyük Beyaz Locadaki Işık Kardeşliğine ve Galaktik Işık Federasyonuna bağladı. Orion, Melchizedek Düzeni dahil Işık Kardeşliğini bu Dünya planına bağladı. Alcyone sizi Pleidesli Işık Elçilerine bağladı; ve Andromeda, Pleiadeslilerin Spiritüel öğretmenleri olan Andromedalı Galaksilerarası Işık Varlıklarına bağladı. Ama, bu beş boyut seviyesi ayrıca sizi Mesih Bilincinin beş seviyesine ve Mesih Bilincinin bu seviyelerini deneyimleme potansiyeline de bağladı. Büyük Piramidin inşa edilmesinden 200 yıl sonra, siz Foton Bandına girerken, Işık Kardeşliği Sfenksin altındaki Işık Gemisini kaldırdı ve Lemurya ve Atlantisten gelen Ölümsüzler ve Yükselmiş Üstatlar bu Uzay Gemisine girdiler. Bir grup Merkabası yaratarak kendi Işık Bedenlerinizi daha çok aktive ettiniz. Sfenskten yükselen Işık Gemisi Yucatan, Peru, Brezilya, Kamboçya, Tibet ve sonra Mısır’a yolculuk yaptı, bu Dünya planına yardımcı olan Melchizedek Işık Elçilerini koruyarak, Büyük Piramidin tepesine indi. Ek olarak, Sirius Işık Ekibi Kuzey Mısır bölgesinde canlı bir Merkaba yarattığı için, Güneş Sisteminizin çevresinde yörüngede dolanan birçok Anunnaki Kuzey Mısır’a indi. Kutuplar yer değiştirdi ve Dünya sallanırken bilinciniz alt boyutlara kaydı ve sıfır bölgesine girdiniz. Bu üç günlük periyotta, Dünya planınızın elektromanyetik ve jeomanyetik alanları spirallenerek sıfıra indi ve çokboyutlu, çok fasetli Sevgi ve Işığın Üstat Varlıkları olarak kalan anılarınızı kaybettiniz.

2,000 yıl sonra Foton Bandından çıktığınız zaman, çok şey değişmişti. Birçok büyük hayvanın nesli tükenmişti, çok soğuktu ve kozmik karmik kalıpları ve dünyasal ego cazibelerini oynayarak evrim skalasının dibinden tekrar başladınız. Ama, buzlar eridikten ve topraklar ısınıp verimli hale geldikten sonra, tanrıçayı onurlandırmaya ve hürmet etmeye başladınız. M.Ö. 7200′de Anunnaki Güneş Sisteminizin yörüngesinde dolanmaya geldiğinde ve Mezopotamya Bölgesine indiğinde, sizi tanrıça imgesine ibadet ederken buldular. Tanrıçaya ibadet etmek için tapınaklar yapmanıza yardım ettiler ve sanat ve güzellik vasıtasıyla İnsanlığın yaratıcı elementini genişlettiler. Size astrolojiyi, genetikleri, ziraati öğrettiler ve özellikle atalarınızı yaratmış oldukları için kendilerini İnsanlığın tanrıları olarak düşündüler. O zamanlarda, bu ataerkil varlıklar dünyadaki dişilerle çiftleşti, bu birleşmelerin zorlanmış doğası nedeniyle çokboyutluluğunuzun bazı yanlarının kaybolmasına neden oldular. Bu zorlanmış cinsel aktivite sizi En Yüksek Potansiyelinize bağlayan tantrik ve kundalini kanallarının daha fazla bozulmasına neden oldu. Sonuç olarak, Birlik deneyiminiz de bozulmuş oldu. Bunun İnsanlığın alt temel frekanslarının enerjinin yatay hizalanmasına geçme ve dahası çok daha sınırlı üç boyutlu bilinç haline sokma etkisi oldu. Anunnaki M.Ö. 3600′da Boğa Çağı sırasında geri döndü. Bu noktada, bugüne kadar devam eden ataerkil yönetim çağını yarattılar. M.Ö. 3600′da Sümer’in Dicle ve Fırat vadilerinde tapınaklar inşa ettiler ve dillerini, yazılarını ve inanç sistemlerini öğrettiler.

Mısır’da, İnsanlığın kendi En Yüksek Potansiyelinin anlayışına tekrar varması ve birçok olağanüstü Işık Varlıklarının öğretilerini ve Melchizedek Düzeninden gelen Gizem Öğretilerini deneyimleyebilmesi için bilinç farkındalığı seviyesine yükseltilmesi bir diğer 6,000 yıl sürdü. Aslan Çağı sırasında, Büyük Piramit vasıtasıyla yarattıkları yeraltı şehirlerinde yaşayan Yükselmiş Üstatlar ve Ölümsüzler kollektif Mesih Bilinci farkındalığını yaratmak için uygun zamana kadar beklediler. Işık Kardeşliğinden gelen bu Spiritüel öğretiler yaklaşık M.Ö. 3,800′de, M.Ö. 100,000′deki orijinal başlangıcından beri Anunnaki etkisinde olan Mısır’ın yeniden doğuşunu getirdi. Işık Kardeşliğinin parçası olan Thoth yazılı, hiyeroglif dili Mısır’a getirdi. Atlantis ve Lemurya zamanlarında, sizler ben – ötesi, holografik ve fotografik hafızaya sahip olduğunuzdan yazılı bir dile gereksinim yoktu. Mısır’da, hala fotografik hafızaya sahiptiniz, sizler inisiyasyonlarınızdan ve Horus’un Sol ve Sağ Gözü öğretilerinden geçerken, bu size yardımcı oldu. Horus’un Sol Gözü sizin doğanızın dişil, sezgisel yanıdır ve bu inisiyasyonlar Nil boyunca on iki ana Mısır Tapınağında on iki yıl boyunca öğretiliyordu. Sonra inisiyeler bir diğer on iki yıllık eğitim için Horus’un Sağ Gözüne geçiyordu, bu eğitim Büyük Piramit’te yapılıyordu, matematiğin, kutsal geometrinin ve Ölümsüzlüğün deneysel anlayışı ile Mesih Bilincinin üçüncü seviyesinin gerçekleştirilmesine ulaşılabiliyordu. Gerçekte, Büyük Piramidin içinde On Sekizinci Hanedan sırasında Akineton tarafından öğretilen Ölümsüzlüğün anahtarı ve Horus’un Sağ Gözünün anlayışının 48 sembolünü taşıyan bir oda vardır.

Yaklaşık M.Ö. 3800 – M.Ö. 3600′de Mısır’ın yeniden doğuş zamanında, Güney ve Kuzey Mısır olarak da bilinen Yukarı ve Aşağı Mısır’ın birleşmesiyle İlk Hanedan, Kral Menes ile başladı. Ama, hem Yukarı hem de Aşağı Mısır’ın kendi tanrıları vardı ve hem Anunnaki hem de Sirius Işık Varlıklarının etkileri vardı. Bunları bir araya getirmek karmaşaya neden oldu, çünkü Mısırlılar kendi bireysel tanrılarına ibadet etmeye devam ettiler. 2,000 yıllık karışıklıktan sonra, Işık Kardeşliği Sevgi ve Işığın Üstat Varlığı olarak doğuştan hakkınızı hatırlamanızı sağlamak için bir plan tasarladı. Çünkü, Atlantis’in Çöküşüyle Mesih Bilincinin üçüncü seviyesi kaybolmuştu ve altı Kozmik ışın geri çekilmişti. Sizin bugün Sentezin Kozmik Avatarı, Mahatma’nın kişilik veçhesi olarak bildiğiniz Yücelerdeki en görkemli Işık Varlığının Mısır’ın ilk Firavunu olmasına ve Anne/Baba Tanrı’nın İlahi Işığını Dünya planınıza bağlayarak Galaksinin bu çeyreğinde Galaktik bir Işık portalı açmasına karar verildi. Daha önce hiç bu şekilde yapılmamış olan bu muhteşem ve cesur plan, Sirius ve Güneşiniz vasıtasıyla En Yüksek Potansiyelinizin anılarını Gezegensel yapay Mesih Bilinci ızgarasına bağlayarak, altı Kozmik ışının ve Mesih Bilincinin üçüncü seviyesinin geri dönmesini sağlayacaktı. Bunu yaparken, bu Dünya planındaki her atom ve molekül bu çokboyutlu anılara erişebilirdi ve kollektif olarak İnsanlığı Sevgi ve İlahi Eşitlikte Hizmet vasıtasıyla Cennetin Eşliğinin birlikte – yaratıcıları olarak kendi olağanüstü Yüksek Işığına ve tam çokboyutlu anılarına uyandırabilirdi. M.Ö. 1500′de, bu planı gerçekleştirmek için, Mahatma’nın frekansı düşürülmüş enerjisi tüm Yaradılışın Işığını taşıyan Akineton isimli bir Ölümsüz olarak geldi. Akineton On Sekizinci Hanedanı ilan eden Mısır’ın ilk Firavunu oldu ve on yedi buçuk sene Mısır’ı yönetti. Akineton Mısırlılara bireysel tanrılarına ibadet etmeyi bırakmalarını ve Güneş vasıtasıyla Tek Tanrı’ya odaklanmalarını emretti, Güneşin Tüm Var Olan’ın Tek Tanrısından gelen Işık kodlamalarını getirdiğini açıkladı.

Güneşe odaklanma ayrıca Mısırlıların İleriye Doğru Evrimlerinde sonraki aşama olan Solar Mesih Bilincini temsil etti. Ama, Mısırlıları ikna etmek kolay değildi, onların çoğu gizlice kendi tanrılarına ibadet etmeye devam etti. Ek olarak, o zamanlarda savaş topraklarını harabeye çevirdiği için Hibiru’nun (Nibiru) çoğu Mısır’a geldi. Anunnaki etkisi altındaki Nibiru ataerkil tabanlı bir toplum yarattı. Onlar Sirius mimarisini ve kutsal geometriyi ve Mısırlılara verilmiş olan birçok başka armağanları arzu ediyorlardı ve Nibiru Mısır’a gelirken bu öfke ve kıskançlık hisleri onların içinde yükselmişti. Mısırlıların tüm teknolojilerini ve okültizmini ve özellikle Büyük Piramit vasıtasıyla Siriuslulara, Işık Kardeşliğine ve Galaktik Işık Federasyonuna nasıl ulaşıldığını öğrenmek istediler. Ama, Anunnaki Siriuslu Işık Ekibinin Mısırlı insanları Tek Birlik Bilincinde birleştirmesini istemiyordu ve bu Mısırlıların korku, kırgınlık, ayartılma vs deneyimlemesine neden oldu. Sonuç olarak Mısır’da kaos patladı. Mısır dini mezheplerinin çoğu güçsüzleştirildiklerini hissettiler. Mısırlılar bıktılar ve Akineton on yedi buçuk yıllık Firavunluktan sonra tahttan indirildi. Bu noktada, kozmik şeytanın yardımıyla Anunnaki kısmen açık olan Galaktik portalı kapattı. Sirius Işık Varlıklarının, Sirius Bilincine ve Tüm Var Olanın Kaynağına bu direkt bağlantıyı taşıyan Akineton vasıtasıyla Mısırlılarla bağlantısı kesildi. Ek olarak bu olayla, İnsanlığın beş adet yüksek dünyasal ışını geri çekildi ve Mısır savaşa ve kaosa düşüverdi. Ancak, Tanrının İnayeti ile, Sirius Işık Ekibi tarafından Dünya planınızın etrafına holografik bir baloncuk yerleştirilmesini takiben, beş yüksek dünyasal ışın 7 Ağustos 1972′de Dünya planınıza yeniden demirlendi. Artı, Mahatma enerjisi vasıtasıyla altı Kozmik ışın 15 – 17 Ağustos 1987′de Armonik Kavuşumda kısmen yeniden demirlendi ve 23 Nisan 1994′te Sirius ve Dünyanız arasındaki Galaktik hizalanmayla tamamen demirlendi.

Bundan başka, Sirius B, Sirius A etrafındaki kendi 50 yıllık eliptik yörüngesinde Sirius A’ya en yakından hizalandığı zaman ve her 90,000 yılda bir gerçekleşen Dünya ile Yıldız hizalanmasında, hem Sirius A hem Sirius B ve Cennetin Eşliğinin birleşik çabalarıyla, Sirius Bilincine ve Mesih Bilincinin üçüncü seviyesine bağlantı 23 Nisan 1994′te sağlam şekilde yeniden oluşturuldu. Zamanda bu anda, Cennetin Eşliği tarafından Işıklandırılarak, Pleiadesli Işık Temsilcilerinin yardımıyla, Sirius Işık Varlıkları sizin orijinal İlahi sekiz – hücre mavikopyanızdan başlayarak, yıldız tetrahedron şeklini Mesih Bilincinin üçüncü seviyesine gerçekleştirmek için Kozmik Sevgi frekansını yükseltti. Bu gerçekleştirme ayrıca Dünya planınız etrafındaki Mesih Bilinci ızgarasına da damgalandı. Ek olarak, bu zamanda İnsanlığın kollektif bilincinin dördüncü inisiyasyonunu ve birçok yüksek seviye inisiyeler tarafından üstlenilen altıncı inisiyasyonu takiben, 21 Haziran 2001′de Kozmik ışınlar pratik seviyede kullanılmak için elde edilebilir oldu. Ve Mesih Bilincinin üçüncü seviyesinin tam demirlenmesiyle, Ölümsüzlük genleriniz, iki ilave kromozom eterik olarak yeniden aktive oldu. Bu, sizin şu anda 46 kromozom, artı fiziksel olarak aktive edilmeyi bekleyen iki ilave eterik kromozoma sahip olduğunuz anlamına geliyor. Ve sevgili Melchizedek Işık Elçileri, sizler Yaşam Çiçeğinin soğuk alevleriyle Melchizedek Düzenine Yüksek Rahip olarak taçlandırılırken, bu dokuzuncu boyut seviyesinde, Amenti Salonlarında gerçekleşecek. Bu zamanda, ellinci çakra taç çakranıza demirlenecek, kırk dokuz çakra vasıtasıyla birleşik Işık sütununu yaratacak ve bu ilave iki kromozomun, Ölümsüzlük genlerinizin fiziksel aktivasyonuyla Kozmik Mesih Bilincine girişinizi belirtecek. Ve Kozmik inisiyasyonlarınız vasıtasıyla, Ölümsüzlük genlerinizi hayata geçirme yeteneğine sahipsiniz.

Ayrıca, Akineton’un tahttan indirilmesi zamanında, Sevgi ve Işığın Üstat Varlığı olarak gerçek Ölümsüz doğanızın anlayışı Mesih Bilinci ızgarasına ve Akaşik Kayıtlara programlanmıştı. Firavun olduğu zaman sırasında, Akineton Horus’un Sağ Gözünde sadece beş buçuk yıllık periyotu takiben, en azından 300 insanın Ölümsüzlüğe ulaştığı Akineton Gizem Okulunu yarattı. Bu Ölümsüz Işık Varlıkları M.Ö. 500′de İsrail, Masada’ya yolculuk yaptılar ve Machiventa Melchizedek ile Akineton’un birleşik öğretilerini izleyerek Essene Kardeşliğini oluşturdular.

Ve aslında sevgili Elçiler, bir Melchizedek Işık Elçisi olarak gerçek ihtişamınızın anlayışı Mısır’ın Büyük Piramidi içinde bulunmaktadır.

(Çeviri: Saffet Güler)