Organlarımız Konuşuyor / DİZLER & EKLEMLER

Organlarımız Konuşuyor / DİZLER & EKLEMLER

Dizler

Olası Etmenler
Denetim, suçlama, yargılama, öfke, dargınlık, hüsran, katılık. Sıkışmış hissetmek. Geçmişten bir kişi, konu ya da olayla başa çıkmakta güçlük. Karmaşa. Askıya alınmış arzu­lar ve gerçekleştirilmemiş düşler. Çözülmemiş aile sorunları. Karar almakta ve kendini vermekte güçlük. İlerleme korku­su. Olacakları önden bilmeden edememek.

Soğ Diz

Baba, kardeş, amca vb gibi yaşammızdaki Önemli bir er­kekle sorunlar. Kariyerinizde ilerleme güçlükleri. Kısıtlı dü­şünmek. Başarısızlık korkusu. Yaşamımda nerelerde katıyım, diye kendinize sormak.

Sol Diz

Anne, kardeş, teyze vb gibi yaşamımzdaki önemli bir kadınla sorunlar. Geçmiş üzüntü, acı ve kayıplara saplanıp kalmak. Kurban gibi hissetmek. Sürekli eleştiri. Kendinizi geri tutmak.

Çare

Ayağa kalkın. Kendinize şu soruları yöneltin:

Hem kendimi hem de başkalarını denetlemeyi, suçlamayı ve yargılamayı bırakmaya gönüllü müyüm?

Güven, sevgi ve kararlılıkla ilerleme izni veriyor muyum kendime?

Yanıtınız evetse tüm korku, suçluluk ve katılıktan kur­tulduğunuzu kafanızda canlandırın. Ağır denetim halatlarını kesip özgür kaldığınızı, bedeninizin çeşitli yerlerindeki kor­ku taşlarını alıp denize fırlattığınızı getirebilirsiniz gözlerini­zin önüne.

Ardından oturup ellerinizi ovuşturun. Ellerinizdeki ısıyı ve karıncalanma duygusunu hissedin, onlardan güçlü bir ye­şil ışık demeti çıktığını gözlerinizin önüne getirin. Ellerinizi dizlerinizin üzerine koyun ve yeşil ışık demetinin dizlerini­zin içine işleyerek tüm sıkışıklıkla yoğunluğu temizlediğini, onları yenilediğini hissedin. Sürecin bittiğini hissedene dek ellerinizi dizlerinizin üzerinde tutun

Eklemler

Olası Etmenler

Geçmişin acılarını – özellikle suç, dargınlık ve öfkeyi — bastırmak. Yetersizlik duygusuna saplanıp kalmak: Yeterince para, sevgi, mutluluk, neşe ve olanak vb bulunmadığını dü­şünmek. Sıkışmış hissetmek. Kendinizi ve başkalarını eleştir­mek. Engellenmiş hareketler.

Çare

Gözlerinizi yumun. Size sorun çıkan ekleminize yoğun­laşın. Kendinize şunları sorun:

Esnekleşmemi, ilerlememi engelleyen ne? Sınırlar ve yoksunluklar konusunda neden başkalarının düşüncelerine kanıyorum?.

Inna Segal