Renklerin Dili / Turuncu

Renklerin Dili / Turuncu

Turuncu
Turuncu sağlıksız duygu­ların iyileştirilmesi için önerilen tedavilerin çoğunda kullanı­lıyor; çünkü bu rengin bütün duyguları temizlenmek üzere yüzeye çıkarmak gibi bir özelliği var ve bir yığın sorunun iyileştirilmesinde önemli bir rol oynuyor. Turuncu aynı za­manda korku, yalnızlık ve depresyonun tedavisinde de kul­lanılabilir. Bağışıklık ve canlılığı geliştirdiği gibi cinsel ve ya­ratıcı enerjiyi de uyandırır. Turuncu sıcaklık ve zenginliği simgeler; iyimserlik, coşku, cesaret, kararlılık ve doğallık duyguları yaratırTuruncu sevgi vermeyi ve almayı öğreterek insanların ilişkilere kavuşmasına yardımcı olur. Kişiyi bilgelik ve sezgile-riyle bağlantıya geçirerek neşe ve kahkaha deneyimlerine eriş­tirir. Yitirme, keder ve sarsıntının üstesinden gelmeye yardım­cıdır. Hareket ve değişim rengi olarak nabzı tetikleyip arttırır.

Turuncu ışık demetlerine yoğun eğilim, kişiyi şimdiyi yaşamaktan ya da ilerlemekten alıkoyan bir sarsıntı ya da travmayı işaret edebilir. Turuncunun eski duygulan canlan­dırıp iyileşmek üzere yüzeye çıkarma Özelliği vardır.
Sindirim, adrenal ve böbrek sorunlarının çözümüne yardımcıdır; turuncu ışık demetleri dalağı, pankreası güçlen­dirir ve solunum sisteminin oksijen işlemesine yardımcıdır. Turuncu aynı zamanda eklemlere hareketliliği geri kazandı­rır, kas spazmlarını giderir ve akciğerleri güçlendirir.

Astım, bronşit, üşütme, iltihap, romatizma, safra taşı, gut, akciğer sorunları, akılsal bitkinlik, tümörler ve salgı bez­leriyle böbrek hastalıklarının tedavisinde turuncuyu kulla­nın. İştahı arttırır; anoreksi, bağırsak sorunları, ruhsal çökün­tüler, depresyon, suİstimal ve hem duygusal hem de akılsal felç durumlarında yardımcı olabilir. Turuncu hormonları dengeler ve üreme sorunlarının çözümüne, bedenin iyileş­mesine katkıda bulunur.

Çok fazla turuncu kaygı yaratabilir, korku ve endişeyi yoğunlaştırır ve sizi geçmişe sıkıştırır.
İnna Segal