Sağlıksız Duygular / Dargınlık…

Sağlıksız Duygular / Dargınlık…

Dargınlık bastırıldığında ve dile getirilmediğinde öfke­ye dönüşen derin bir incinmedir. Genellikle bir aile üyesi ya da bir yakına yöneltilir ve size haksızlık yapıldığını ya da sizden yararlanıldığını hissettiğinizde ortaya çıkar.

Dargınlık taşıyanlar haklılık duyguları aracılığıyla dar­gınlıklarına takılıp kalırlar. “Ben haklıyım, onlar haksız” tavrı takınır, onlara birini incitme gücü verdiğine inandıkları bu duyguya tutunmayı seçerler. Gerçekte bedenlerinde hastalık ve rahatsızlık yaratan bu duygu onları daha çok incitir.

Uzun süreli dargınlık karamsarlık, incinme, korku, öfke ve intikam gibi bir dizi olumsuz duyguyu besleyebilir. Yanlış anlaşılma ve güvensizlik yaratır. Güvenemezseniz asla gevşeyemezsiniz; çünkü bilinçli ya da bilinçsiz her zaman tetik­te olursunuz. Fiziksel olarak dargınlık tümörler, frengi, oste-oporoz, lupus, sırt ağrısı ve başka pek çok hastalığa yol aça­bilir.

Dargınlığı Çözme Tedavisi

• Ellerinizi bedeninizde dargınlığı en yoğun hissetti­ğiniz yere koyun. Birkaç dakika boyunca bu bölgeye soluyarak duyguların direnç göstermeden yüzeye çıkmasını sağlayın.

• Ellerinizi gevşetin.

• Şöyle deyin: “Kutsal iyileşme Bilinci; arınmanın kı-zıl-turuncu alevlerini kullanarak bütün dargınlık, bastırılmış öfke, incinme, haksızlık, güvensizlik ve haklılık duygularını hücre belleklerimden, aklım­dan ve enerji alanımdan uzaklaştır. (Kişi, yer ya da uygunsa deneyim adını buraya koyun) yüzünden duyduğum dargınlığı ya da onların bana karşı her­hangi bir dargınlık ya da kinini ortadan kaldır. Dar­gınlıkla ilgili tüm olumsuzluk ve ağır enerjinin yaşa­mımdan uzaklaşmasını istiyorum. Teşekkürler.”

• Bedeninizin, aklınızın, duygularınızın ve enerji ala­nınızın içinden geçen kızıl-turuncu alevlerin sizi küstüren tüm kişiler, yerler ya da deneyimlerle ilgili bütün olumsuz düşünceleri, sözcükleri, duyguları, anıları ve imgeleri çözmeye başladığını gözlemle­yin.

• Bu kişiyi bağışlamaya hazır hissediyorsanız Bağışlama tedavisini uygulayın.

Bağışlama Tedavisi uygulaması :

• Artık bağışlamaya hazır olduğunuz kişiyi gözünüz­de canlandırın. Unutmayın, bağışlamayı başkası için olduğundan çok kendiniz için yapıyorsunuz; bağış­lama eylemiyle yok edici bir duygudan kurtuluyor­sunuz. Söz konusu kişinin zararlı eylemleri ya da sözlerini görmezden gelmiyorsunuz, yalnızca bu kişinin yol açtığı ve sizin taşıdığınız acı ve rahatsız­lıktan kurtuluyorsunuz.

• Şöyle deyin: “Kutsal İyileşme Bilinci; Benimle (size sıkıntı veren kişi ya da deneyimin adını buraya ko­yun) arasındaki tüm zararlı bağlan koparmak için bağışlamanın mavi-beyaz ışığını çağmyorum. Lütfen aramızdaki bütün dargınlık, öfke, incinme ve güven­sizliği çöz. Sevgili (ad buraya gelsin), (incinme ya da öfkenizin nedeni buraya) için bağışlıyorum.”

• Uygunsa şöyle deyin, “(ne için bağışlanmak istiyor­sanız buraya) için bağışlamanı istiyorum. Bağışla­manın mavi-beyaz ışığıyla tüm zararlı enerjilerin çözülmesini, yüreklerimizin ve akıllarımız arınma­sını ve ikimizin de tümüyle özgür kalmasını istiyo­rum. Lütfen bizi Kutsal Sevgi ve şefkatle doldur. Teşekkürler.”

• Yüreğinize ve ruhunuza odaklanın. Onlardan çözü­len bütün o dargınlığı kafanızda canlandırın. Mavi-beyaz alevlerin aranızdaki tüm zararlı bağları çöz­mesini, yüreğinizi ve ruhunuzu arındırmasını sağla­yın. Yoğunluklar çözülünce yüreğinizi Kutsal Sevgi ve şefkatle doldurmaya odaklanın. Tam bir bağışla­ma yaşayabilmek için bu tedaviyi birkaç kez uygu­lamanız gerekebilir.

Inna Segal