Sağlıksız Duygular / ELEŞTİRİ

Sağlıksız Duygular / ELEŞTİRİ

Ne zaman kendinizi eleştirseniz, beğenmeseniz ya da başkalarının size yönelik eleştirilerini kabullenseniz bedeni­niz yaşam gücünü yitirmeye ve zayıflamaya başlar. Kemikle­riniz ve kaslarınız eleştiri ağırlığını destekleyemez, kötüleşir.

Eleştiri korkusu, tıpkı başarısızlık korkusu gibi, sizi yü­reğinizin sesini dinlemekten alıkoyar; bu da yaşamı sıkıcılaş-tırır. Uzun süreler boyunca eleştirilmek ve saldırıya uğramak öz saygı yoksunluğuna, kendine değer vermemeye ve çö­küntüye yol açar.

Hem eleştirenler hem de başkalarının eleştirilerini ka­bullenenler onları güçlerinden eden enerji bıçakları saplar kendilerine. “Sırtından bıçaklama” anlatımı birini eleştirme­yi de kapsar. Uzun süreli eleştiri sinir sistemi rahatsızlığı, kalp krizi, hemoroit, karaciğer sorunları ya da hepatite yol açabilir.

Eleştiriyi Çözme Tedavisi

• Ellerinizi bedeninizde en yoğun s aldırıldı ğınız ve eleştirildiğinizi hissettiğiniz yere koyun. Birkaç da­kika boyunca bu bölgeye soluyarak duyguların di­renç göstermeden yüzeye çıkmasını sağlayın.

• Ellerinizi gevşetin.

• Şöyle Niyet edin : “Tanrım arınmanın kı-zıl-turuncu alevini kullanarak tüm saldırı, eleştiri, zayıflık, rahatsızlık ve öfke düşüncelerini, duygula­rını ve deneyimlerini hem bedenimden hem de bi­lincimden uzaklaştır. Sırtımdaki tüm enerjisel saldı­rıları ve bıçakları ortadan kaldır. Suçlama, utanç, sı­nırlandırma ve olumsuz şartlanmaları çözmeme yardım et. Başka insanlardan etkilendim. Cesaret, şefkat ve kendime inanma duygularını uyandır. Te­şekkürler.”

• Bedeninizin, aklınızın, duygularınızın ve enerji ala­nınızın içinden geçen kızıl-turuncu alevlerin eleşti­ri, saldırı, olumsuz şartlanma, zayıflık ve sınırlan­manın tüm olumsuz düşünceleri, sözcükleri, duy­guları, anıları ve imgelerini çözmeye başladığını gözlemleyin.

INNA SEGAL