Sağlıksız Duygular / NEFRET…

Sağlıksız Duygular / NEFRET…

Nefret kendisini çeşitli yollarla gösterir; çoğunlukla baş­ka bir mahalle, din, kültür ya da ulustan kişilere yönelik kor­kudan kaynaklanır. Nefret bazen nesilden nesle geçer; kişisel nefret incinme, öfke ve dargınlık temellidir. İncinme ve kalp kırıklığıyla sonuçlanan derin sevgi, söz konusu kişiler yanlış­ları görme ve geçmişte olanları bağışlama olanağını redde­dince, nefrete dönüşebilir.

Nefret çirkindir ve her zaman acıya yol açar. İnsanları sert, kopuk, ürkek, kaygılı, saldırgan yapar ve şiddet, düşmanlık ve acımasızlık eğilimleri aşılar. Bazen nefrete takılıp kalınmasının nedeni bu duygunun beraberinde sahte bir güç ve aidiyet duy­gusu getirmesi, kişiye kendisini üstün ve haklı hissettirmesidir.

Nefret güçsüzleştirir, sınırlar ve durgunluk yaratır. İn­sanların yüreklerini kapatır; ruhların sevgi, bağışlama, sami­miyet ve şefkati dile getirmesini, yaşamasını engeller. Uzun süreli nefret kişinin bedenini çürütür, onu ezik, çaresiz ve umutsuz duruma getirir. Fiziksel düzeyde nefret kalp hasta­lığı, solunum sorunları, reflü, tansiyon, siğil, ak ve karaciğer hastalıklarına yol açar.

Nefreti Çözme Tedavisi

• Ellerinizi bedeninizde nefreti en yoğun hissettiğiniz yere koyun. Birkaç dakika boyunca bu bölgeye solu­yarak duyguların direnç göstermeden yüzeye çık­masını sağlayın.

• Ellerinizi gevşetin.

• Şöyle deyin: “Kutsal iyileşme Bilinci; arınmanın kızıl-turuncu alevini kullanarak beni (kişi ya da şeyin adını buraya koyun) için beslediğim nefretin zararlı pençesinden kurtar. Kızıl-turuncu alevin bedenimi ve yaşamımı ağırlaştıran, sınırlandıran ve durağan-laştıran tüm öfke, korku, incinme, acı ve dargınlığı yakıp çözmesini istiyorum. Lütfen bu durumdaki ışığı ve bilgeliği görmemi sağla ve nefreti şefkate, korkuyu sevgiye, kopukluğu umursamaya, kinciliği iyiliğe dönüştürmeme yardım et. Bu durumu algıla­mamı değiştirmek için bana yeni gözler ve yeni ba­kış açıları ver. Teşekkürler.”

• Bedeninizin, aklınızın, duygularınızın ve enerji ala­nınızın içinden geçen kızıl-turuncu ışığın nefret, öfke ve korkunun tüm olumsuz düşünceleri, söz­cükleri, duyguları, anıları ve imgelerini temizleyip çözmeye başladığını gözlemleyin.

• İyilik ve umursama duygularını geri getirmek için  Şefkat tedavisini uygulayın.

Şefkat

• Şöyle deyin: “Kutsal iyileşme Bilinci; bedenimin nefret, dargınlık ve korku yükleri taşıyan her bir hücresini şefkatin pembe ışığıyla yıka. Bedenimdeki ve ilişkilerimdeki tüm yoğunlukları temizle. Yumu­şamama yardım et; hataları, cehaleti ve anlayışsızlı­ğı bağışlamamı sağla. Bağışlayarak nefretten, incin­meden, korkudan ve dargınlıktan kurtulayım; bu duyguları şefkat, kibarlık, sevgi ve bağlantıya dö­nüştüreyim. Teşekkürler.”

• Gerçek şefkati bulabilmek için kendinizi karşınız­dakinin yerine koyun. Başkalarına karşı sert ve kırıcı olmak için ne acılara katlanıyorlar. Onlara olumsuz tepki vermek yerine, bu yalnızca durumu kötüleşti-rir, kendi nefret ve korkunuzu iyileştirme yolları bulun, onları şefkate dönüştürün. Şefkatiniz insan­ların kendilerini kurtarmasını, kendilerini ve yarat­tıkları durumları görme biçimlerini değiştirmesini sağlar.

Inna Segal