Sağlıksız Duygular / UTANÇ

Sağlıksız Duygular / UTANÇ

“Ne utanç verici!” ya da “Kendinden utanmalısın.” gibi deyimler dışında utanç pek sözü edilmeyen duygulardan. Ancak derine yerleşmiş utanç duygusu bedende yıllarca ka­labilir. Genellikle çocukluk deneyimlerinden kaynaklanan ve yetişkinlik yaşamına taşman bu duygunun özgüven, sağ­lık ve başarı üzerinde büyük etkileri olur. Küçük düşme ve mahcup olma duygularıyla bağlantılıdır ve genellikle aile bireyleri gibi yakınlarımıza karşıdır.

Geçmişte küçük düşmüş aile bireylerimiz ya da bizim sertçe karşı çıktığımız bir savaşa katılmış ülkemiz yüzünden kapıldığımız utancı da hücrelerimizde taşıyabiliriz. Ayrıca ebeveynler, din, iş, görünüş vb de utandırabilir.

Aldatma, kandırma, birinin gözünü korkutma ya da ca­nını yakma da utanç verir. Çoğunlukla bu eylemler pişman­lık duygusuna yol açar. Bağışlanıp bırakılmadıkça utanç be­deni çürütür

Özellikle bedenin üreme ve cinsel sistemlerini etkiler. AİDS, cinsel herpes, klamidya, iktidarsızlık, yumurtalık ve prostat kanseri, kireçlenme, kompülsif yemek yeme, diş eti iltihabı, böbrek taşı, multipl sklerosis, idrar yolu enfeksiyonu ve vajinit gibi rahatsızlıklara yol açabilir.

Utancı Çözme Tedavisi

• Ellerinizi bedeninizde utancı en yoğun hissettiğiniz yere koyun. Birkaç dakika boyunca bu bölgeye solu­yarak duyguların direnç göstermeden yüzeye çık­masını sağlayın.

• Ellerinizi gevşetin.

• Şöyle deyin: “Kutsal İyileşme Bilinci; kızıl-turuncu ışın kılıcını kullanarak utanç, küçük düşme ve onur­suzluk prangalarını kes, beni kurtar. Güvensizlik, kendinden kuşku duyma ve ezikliği çözmeme yar­dım et. Beni utandıran herkesi bağışlamamı, utan­dırdığım herkesçe bağışlanmamı sağla. Onurlu ve gururlu bir yaşam sürebilmem için öz değerimi, kendime inancımı ve saygımı geri kazanmama yar­dım et. Teşekkürler.”

• Bedeninizin, aklınızın, duygularınızın ve enerji ala­nınızın içinden geçen kızıl-turuncu ışığın utanç, kü­çük düşme ve rezil olmanın tüm olumsuz düşünce­leri, sözcükleri, duyguları, anıları ve imgelerini ke­sip çözmeye başladığını gözlemleyin.

• Saygı ve onur duygularını geri getirmek için  Saygı tedavisini uygulayın.

SAYGI

• Şöyle deyin: “Kutsal İyileşme Bilinci; lütfen bedeni­mi, bilincimi ve duygularımı canlı enerjinin turun­cu ışığıyla doldur. Bana cesaret, iyimserlik ve saygı kat. Enerjimi, öz değerimi ve kendime inancımı ta­zele. Geçmiş ve gelecek ilişkilerin utanç, acı ve yo­ğunluklarını temizle; onları sevgi, onur, saygı ve de­ğerle yıka. Bana kendimi sevmeyi, değerli görmeyi öğret. Teşekkürler.”

• Yaşamınıza bakın ve kendinizi onurlu, değerli bu­lup güçlü kararlar verdiğiniz ve kendinizi onurlu, saygı değer bulmadığınız yerlerin farkına varın. Üzerinde çalışmanız gereken yerleri bulunca iyileş­meye, değişmeye ve dönüşmeye başlayabilirsiniz. Saygı tedavisi çoğunlukla utancı çözmeye ve saygı­ya kucak açmaya yardımcı olur.

Inna Segal